PAC får ekstra ressourcer til våbensagsbehandling

Politiets Administrative Center får både ekstra mandskab og forlænger vikarer året ud, så der er mulighed for at nedbringe sagsbunken.

Per 1. juli 2023 fastansætter PAC ti yderligere medarbejdere til våbensagsbehandlingen, og derudover forlænges 25 vikarer foreløbigt året ud. Foto: Jens Hasse

Der er udsigt til, at Politiets Administrative Center (PAC) forhåbentlig kan få nedbragt en del af sagspuklen, der voksede efter implementeringen af politiets nye våbenregister sidste år.

35 vikarer blev ansat i perioden fra medio 2022 til den 1. juli 2023 til at hjælpe med våbensagsbehandlingen, men der er fortsat brug for ekstra mandskab - dels på grund af skærpede krav til registrering og sporing af våben, dels på grund af oprydning af konverterede data fra det gamle våbenregister, der ikke opfylder gældende krav til våbenregistrering.

Derfor fastansætter PAC per 1. juli 2023 ti medarbejdere til våbensagsbehandlingen, og derudover forlænges 25 vikarer foreløbigt året ud.

"Forlængelsen af opnormeringen året ud giver os mulighed for også at nedbringe sagsbunker, mens vi samtidig arbejder hen imod en ”normalsituation” på hele området for våbensagsbehandlingen. Vi har arbejdet med det nye våbenregister i mere end et år. Systemet fungerer, som det skal, og vi bliver fortsat dygtigere og mere effektive til at arbejde i det," skriver Lars Kirkegaard, afdelingschef i PAC, i et nyhedsbrev oven på et dialogmøde med bl.a. Justitsministeriet, DGI, Dansk Skytteunion og Jægerforbundet 20. juni.

Forventning til sagsbehandlingen året ud

Samtidig noterer PAC, at sagsbehandlingen nu er stabiliseret i en sådan grad, at den forventede sagsbehandlingstid for ansøgninger fra private kan forventes at være op til 3 måneder. I de fleste tilfælde vil man opleve en kortere sagsbehandlingstid, men man skal forvente, at der kan gå op til 3 måneder.

Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis ansøgeren har anmærkninger i Kriminalregistret eller har øvrige forhold, der nødvendiggør yderligere behandling i forbindelse med vandelsgodkendelsen.

https://politi.dk/vaaben/driftsstatus kan borgere følge med i sagsbehandlingstiden - her kan man se, hvornår de sager, PAC i øjeblikket arbejder på, er modtaget. I denne uge færdigbehandlede PAC våbensag nr. 100.000 i 2023. Der er således fuld tryk på sagsbehandlingen, skriver PAC.