Foreningsservice

DGI’s foreningsservice er en indgang til foreningens kontaktoplysninger, medlemsfordele og -forpligtelser hos DGI.

I Foreningsservice kan du se og ændre din forenings oplysninger hos DGI. Dermed sikrer du, at foreningen modtager den nødvendige information og opnår evt. rabatter.

I Foreningsservice kan du:

 • Se de personer, der er tilknyttet foreningen
  • Se de af deres tilmeldinger, der vedrører foreningen.
  • Se deres certificeringer.
  • Til- og afmelde dem DGI’s arrangementer.
  • Se om de har taget stilling til at modtage DGI magasinet Udspil eller give tilsagn på deres vegne.
  • Angive kontaktoplysninger på foreningens frivillige.
  • Invitere foreningens frivillige via e-mail.

NB! DGI sender al generel information til hovedformanden. Idrætsspecifik information sendes til aktivitetsformænd. Derudover sender DGI information til andre relevante personer, men kun hvis de har givet tilladelse til at modtage information fra DGI.

Derfor er det vigtigt, at de personer, der ønsker at modtage information fra DGI, er registreret med de rigtige kontaktoplysninger, og at de giver samtykke.

Det er den enkelte forenings eget ansvar at sikre korrekte oplysninger i Foreningsservice og medlemstal.dk. Oplysninger synkroniseres med oplysningerne i medlemstal.dk (CFR).

I Foreningsservice kan du også:

 • Beskrive foreningen med
  • CVR-nummer.
  • En kort beskrivelse af foreningen.
  • Adresse – til at vise, hvor foreningen hører til på kort.
  • Kontaktoplysninger, så nye medlemmer kan komme i kontakt med jer.
  • Måned for generalforsamling. 
  • Medlemssystem, webportaler og sociale medier, som foreningen bruger.

NB! DGI’s medlemsforeninger præsenteres på dgi.dk – se her. Oplysningerne er fra Foreningsservice.
Alle foreninger i DGI og DIF findes også på Find Idræt. Disse oplysninger kommer fra CFR/medlemstal.dk.

Faktureringsoplysninger (Evt. EAN-nr., e-mail til fakturaer og bankkonto til tilbagebetaling/udbetaling).

 • Finde relevante links til DGI’s øvrige selvbetjeningsportaler, for eksempel e-læring og gaveindsamling (Se flere medlemsfordele her). 
 • Se kontaktoplysninger på den landsdelsforening, som foreningen er medlem af, og på den konsulent, som er foreningens kontaktperson.

Nye funktioner i Foreningsservice i efteråret 2023

 • Se udviklingsforløb. I løbet af efteråret 2023 vil du kunne se ca. 25 forskellige digitale udviklingsforløb, som foreningen kan vælge imellem.
 • Se udviklingen i foreningens medlemstal over tid.
 • Se foreningens certificeringer.

Overgang til ny Foreningsservice

Alle foreninger overgår til ny Foreningsservice i 2. halvår 2023, men en stor del er tilgængeligt nu.

Rettigheder til Foreningsservice ændres fra at være afhængigt af tilknytning til at være personafhængigt. Alle formænd og kasserere har som udgangspunkt adgang og kan tildele rettigheder til alle der er tilknyttet foreningen.

Se nuværende foreningsservice

Se ny foreningsservice.

Kontakt DGI, hvis du har brug for hjælp