Dirigentens opgaver og rolle

På generalforsamlingen skal dirigenten fordele ordet og lede afstemningerne.

Dirigenten har en særlig rolle på foreningens generalforsamling. Vedkommende skal styre forsamlingen godt igennem dagsordenen, styre talerækken og lede afstemningerne.

Det er dirigentens opgave at sikre, at beslutningerne bliver truffet på demokratisk vis. Det betyder, at han skal hjælpe med at folde problemstillingerne ud, så alle kan forstå dem. 

Man kan sige, at dirigenten skal udfylde sin rolle på samme måde, som når en dommer dømmer en kamp så godt, at man ikke lægger mærke til ham. 

Dirigenten skal sikre, at

  • alle synspunkter bliver hørt
  • talerne holder sig til emnet
  • alle kan forstå, hvad der foregår.

Hvis det ikke er beskrevet i vedtægterne, hvordan de forskellige afstemninger skal foregå, er det dirigenten, der afgør afstemningsform og -regler. 

Før generalforsamlingen

I god tid før mødet beslutter bestyrelsen, hvem de vil foreslå som dirigent, og op til mødet skal vedkommende forberedes på, hvad der kommer til at foregå på generalforsamlingen:

  • Er der indkommet forslag, der skal drøftes og vedtages?
  • Er der kandidater til ledige poster og måske endda kampvalg?
  • Hvornår er der mulighed for skriftlig afstemning? Er der sørget for stemmesedler og evt. stemmetællere?

Det er også vigtigt, at vedkommende tjekker, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed lovlig. Desuden skal han eller hun gøre sig klart

  • hvem, der har stemmeret og hvem, der er valgbar.
  • hvilke punkter på dagsordenen der kan tages til efterretning, skal godkendes eller besluttes.  

Efter generalforsamlingen

Dirigenten får referatet fra mødet til gennemlæsning, godkendelse og underskrift.

Få svar på spørgsmål om generalforsamlinger

Rummer generalforsamlingen særlige knaster, store beslutninger eller ekstraordinære investeringer, der kræver særlige overvejelser, kan din forening få svar på spørgsmål hos