DGI Østjylland

Hvem er DGI Østjylland?

DGI er Danmarks førende organisation inden for motion og breddeidræt. I DGI Østjylland alene repræsenterer vi 238.626 medlemmer fra 714 idrætsforeninger-/klubber og skytteklubber pr. 31. december 2022.  I DGI Østjylland dækker vi Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommune.

Hvad arbejder vi for?

Vores mål er at få så mange som muligt til at dyrke idræt – helst i en forening. Vi tror på, at du bliver stærkere af at dyrke idræt i et fællesskab, hvor vi sammen med vores mange medlemsforeninger og frivillige gør vi en forskel. For samfundet. For idrætten. For dig.

Hvordan kan vi hjælpe dig og din forening?

Hos DGI er vi struktureret med en lang række idrætskoordinatorer, konsulenter og projektmedarbejdere, der beskæftiger sig med hver deres sport, idræt og fagområde. Sammen med de mange frivillige i vores aktivitetsudvalg er de med til at udvikle og arrangerer aktiviteter samt forskellige tiltag inden for en lang række idrætsgrene, tværgående initiativer og projekter.

Vores kerneaktiviteter er uddannelse af idrætsledere, trænere og instruktører, forenings-, aktivitets- og facilitetsudvikling, afholdelse af idrætsskoler og idrætslejre samt stævner, turneringer, events og meget mere – både tværgående og inden for de forskellige idrætter.