SdU

SdU er en sammenslutning af danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig med ialt ca. 12.000 medlemmer. Ca. 60 foreninger og tre landsdelsorganisationer med omkring 30 grupper er tilsluttet SdU.

SdU - hvem er vi og hvad står vi for

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. (SdU) er paraplyorganisation for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig med i alt ca. 12.000 medlemmer. Ca. 60 foreninger og tre landsdelsorganisationer med omkring 30 grupper er tilsluttet SdU. De tilsluttede foreninger rækker lige fra store idrætsforeninger med op til 1.000 medlemmer til små foreninger i landsdelen med en snes medlemmer. Foreningerne tilbyder en bred vifte af aktiviteter inden for idræt og kultur. Landsdelsorganisationerne Dansk Spejderkorps i Sydslesvig (DSS), FDF Sydslesvig og Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde (MBU) er organiseret centralt i grupper i hele Sydslesvig. SdU driver desuden 11 børne- og ungdomshuse, lejrskolen og kursuscentret Christianslyst, Aktivitetshuset i Flensborg, Idrætshallen i Flensborg, Træningshallen i Slesvig, en række idrætsanlæg, klub- og bådhuse samt lejrfaciliteter for de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer.

Idræt, kultur og kurser

SdU er en landsdelsforening under DGI. DGI er en uundværlig samarbejdspartner, når det gælder det idrætspolitiske arbejde, vores deltagelse i stævner, turneringer, kurser, og som sparringspartner til de fleste af vores udvalg. Derudover samarbejder SdU med en række andre ungdomsorganisationer i Danmark, det øvrige Skandinavien og Tyskland. Endvidere medvirker SdU i europæiske mindretalsorganisationers arbejde.

De fleste idrætslige og kulturelle aktiviteter foregår i foreningsregi eller foretages i landsdelsorganisationernes grupper. På det tværfaglige område er der nedsat en række aktivitetsudvalg, der bla. gennemfører stævner, turneringer, lejre, kurser, udstillinger, koncerter og lederuddannelser.