Landsstævnet sender millioner tilbage til fynske idrætsforeninger

Den store frivillige indsats, som specielt fynske foreninger ydede ved sommerens Landsstævne i Svendborg, sikrer nu foreningerne 1,9 mio. kroner.

4.500 frivillige lagde omkring 50.000 frivilligtimer ved DGI Landsstævne. Det udløser nu penge til lokale idrætsforeninger. Foto: Hjalte Gregersen

4.500.

Så mange frivillige stillede op, da DGI Landsstævne løb af stablen i sommer. De frivillige løftede til sammen over 50.000 frivilligtimer med alt fra udlevering af mad til deltagerne til hjælp til at dirigere trafikken.

Hver frivilligtime udløste en betaling på 42,50 kroner. Penge, som den enkelte ikke selv har fået udbetalt, men som i stedet tilfalder de foreninger, der har stillet med frivillige.

I alt er det blevet til 1,9 mio. kroner, hvoraf næsten alle er røget i kassen i fynske foreninger, da langt de fleste frivillige kom fra fynske foreninger.

”De frivillige er helt uundværlige i dagligdagen i foreninger landet over, hvor de yder en utrættelig indsats. Det gjorde de også ved Landsstævnet – og jeg kan ikke rose deres indsats nok,” siger administrerende direktør i DGI, Jens Otto Størup.

1 mio. til foreninger i Svendbog Kommune

Alene til foreninger i Svendborg Kommune, er der blevet udbetalt i omegnen af en mio. kroner.

Blandt andre til M/K-holdet i Tved Gymnastik- og Idrætsforening, der stod tidligt op og blandt andet sørgede for morgenmad til de mange deltagere, der boede på den store campingplads tæt ved stævnecentrum.

”Selv om det var tidligt var humøret højt og vi mødte simpelthen så mange glade deltagere, der gjorde det til en dejlig oplevelse,” siger Erna Koch-Christensen, der var i spidsen for de frivillige fra M/K-holdet.

Nyt opvisningstøj

Indsatsen har givet 20.000 kroner, der i første omgang er røget i foreningens fælleskasse – men de er øremærket M/K-holdet, der allerede har en idé til, hvad pengene skal bruges på:

”Vi snakker om, at vi godt kunne bruge noget nyt opvisningstøj, så mon ikke pengene ender med at gå til det,” siger Erna Koch Christensen.

De frivillige, der ikke angav en forening, som deres timebetaling skulle gives videre til, donerede i stedet til ”Foreningsliv for alle”-puljen.

En pulje, der er med til at sikre, at blandt andre børn fra økonomisk dårligt stillede familier også kan være med i foreningernes fællesskaber. I alt blev det til 155.760 kroner til det gode formål.

Landsstævnet endte med underskud

Bestyrelsen for Landsstævnet har godkendt det endelige regnskab, der viser et minus på 3,06 mio. kroner.

Et underskud, der var ventet efter deltagerantallet blev kendt og ikke levede op til det forventede:

”Det lykkedes ikke at få så mange deltagere til at købe billet til Landsstævnet, som vi havde budgetteret med. Det er vi naturligvis ærgerlige over, for vi så gerne, at endnu flere havde fået den store oplevelse med som et Landsstævne er,” siger direktør i DGI, Jens Otto Størup.

Underskuddet deles ligeligt mellem DGI og Svendborg Kommune.