DGI's landsdelsforeninger

DGI er en landsforening med 14 medlemmer. Medlemmerne er 14 landsdelsforeninger, som geografisk dækker Danmark og Sydslesvig

Landsdelsforeningerne er fælles om DGI's idegrundlag og værdier, men har selvstændige vedtægter, årsmøder og regnskaber.

Formændene og næstformændene for de 14 landsdelsforeninger, DGI’s hovedbestyrelse, formand eller anden repræsentant for idrætsledelsen for idrætter i DGI, næstformanden for DGI Skydning, direktionen i DGI samt direktørerne i DGI’s landsdelsforeninger udgør DGI’s landsledelse.

Landsledelsen har til formål at formidle viden og inspiration inden for alle områder af DGI’s virke og interessefelt. Landsledelsen har tillige til formål helt overordnet at drøfte indhold og retning på det idrætslige og organisatoriske område, herunder sammenhængen mellem idrætter og fokusområder.

DGI's landsdelsforeninger har idrætsforeningerne som sine medlemmer.