DGI Outdoor – aktiviteter og træning under åben himmel

DGI Outdoor udvikler aktiviteter for alle til lands, til vands og i skoven.

Kom, lad os gå - eller måske løbe, sejle, svømme, klatre, opleve eller udforske?

Uderummet er et populært og oplagt sted for aktiviteter, træning og kreative udfoldelser.

Ud under åbent himmel, fordi:

Naturen er voksne danskeres foretrukne sted at dyrke motion (Idan, Danskernes motions- og sportsvaner 2016). 

Undersøgelser peger på, at når vi opholder os udendørs, bevæger vi os mere, end når vi opholder os inden døre.

Andre undersøgelser viser, at bedre trivsel og sundhed kan vippe inaktive mønstre af pinden, hvis vi dyrker udeaktiviteter og motion i naturen i fællesskab med andre.

DGI Outdoor udvikler og støtter muligheden for fysiske aktiviteter, træning og gode oplevelser både for den individuelle udøver og for udøveren, som vil dyrke idræt og motion i et fællesskab.

Målet er, at hverken alder, fysisk form eller tidligere erfaringer med motion skal forhindre udøveren i at være aktiv i uderummet. 

Hvad kan DGI Outdoor hjælpe jer med?

  • Foreningsudvikling
  • Events
  • Sparring på projekter og tiltag
  • Samarbejde med andre organisationer
  • Idrætspolitisk interessevaretagelse

DGI Outdoor arbejder konkret i Løb, Cykling, Kano & Kajak, men også på tværs af idrætter.