Om vores fokusområder

Vi arbejder med indsatser og projekter i DGI for at styrke vores aktiviteter og nå vores mål om at få flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige.

Fælles for alle vores indsatser og projekter er, at de udspringer af en analyse af de seneste trends og en vilje til at ville udvikle idræt, der bevæger bredt - også i fremtiden. 

Vores indsatser, projekter og koncepter er derfor udviklet med fokus på særlige målgrupper, særlige udfordringer, nye metoder og nye samarbejder.

Fokusområderne agerer på relevante samfundsmæssige udfordringer, hvor idrætsdeltagelse og/eller foreningsdeltagelse aktivt bidrager til løsning af udfordringerne.