Om vores fokusområder

DGI's fokusområder arbejder med indsatser og projekter på tværs af idrætterne for at skabe bedre forudsætninger for foreninger, idrætsdeltagelse og -fælleskaber.

Sammen med idrætterne agerer vores fokusområder på relevante samfundsmæssige udfordringer, hvor idræts- og foreningsdeltagelse aktivt bidrager til en løsning på udfordringerne.

Vores indsatser og projekter er derfor udviklet med fokus på særlige målgrupper, særlige udfordringer, nye metoder og nye samarbejder. Fælles for vores indsatser er, at de har lav barriere, sikrer let adgang og foregår i traditionelle idrætsfaciliteter, byrum og naturen.

Prioriteringen af fokusområder understreger, at DGI har et særligt samfundsmæssigt ansvar for at sikre alle befolkningsgruppers deltagelse i fællesskaber, idræt og motion. Både nu og i fremtiden.