DGI's strategiske grundlag

DGI har et mål om flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige. I det daglige arbejder DGI’s medarbejdere og frivillige efter DGI's strategiske grundlag.

DGI's strategiske grundlag

Med DGI's strategiske grundlag 'Vi er der, hvor Danmark mødes' sætter DGI retningen for de kommende år. Helt konkret prioriterer vi fire områder:

I DGI’s strategiske grundlag prioriteres fire områder:

  • Foreninger, fællesskab og folkeoplysning
  • Bevægelsesglæde
  • Alle børn og unge med i aktive stærke fællesskaber
  • Aktive voksne og sunde seniorer

Vi forandrer hele tiden DGI. For at få flere til at dyrke idræt, og helst i en idrætsforening. Med 14 landsdelsforeninger er DGI tæt på idrætsforeningernes dagligdag, og DGI arbejder både med at udvikle idrætterne og foreningerne.

For at få flere med rækker DGI samtidig ud til kommuner og andre samarbejdspartnere. DGI sigter således efter et strategisk samarbejde med alle landets kommuner.

DGI’s formål 

DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt og motion med vægt på fællesskab, udfordring, bevægelsesglæde og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt og motion.

DGI’s visioner

DGI opleves som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for idrætsforeningerne i forhold til at imødekomme danskernes behov for idræt og motion.

DGI og DIF har desuden den fælles vision 25-50-75. Det betyder: I 2025 dyrker 50 % af befolkningen idræt i en idrætsforening, og 75 % af befolkningen dyrker idræt.
Det fælles projekt har fået navnet: Bevæg dig for livet, som blev lanceret med H.K.H Kronprins Frederik i spidsen d. 24. marts 2015.

DGI’s opgave

For DGI er foreningen kernen, og DGI’s opgave er at styrke kernen ved at støtte arbejdet med at skabe flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige.

4 overordnede målsætninger

  • DGI vil styrke idrætsforeningernes position i kampen om danskernes tid og opmærksomhed.
  • DGI vil prioritere indsatser og ydelser som idrætsforeningerne oplever som anvendelige og værdifulde.
  • DGI vil styrke idrætsdeltagelsen i Danmark i alle livsfaser med børn og unge som prioriteret målgruppe.
  • DGI vil arbejde for, at idrætsforeningerne bidrager til aktivt medborgerskab.