DGI's strategi

DGI har et mål om flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige. I det daglige arbejder DGI’s medarbejdere og frivillige efter Strategi 2020. Den er vedtaget af DGI’s årsmøde.

DGI’s mission

DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt.

DGI’s visioner

DGI opleves som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for idrætsforeningerne i forhold til at imødekomme danskernes behov for idræt og motion.

DGI og DIF har desuden den fælles vision 25-50-75. Det betyder: I 2025 dyrker 50 % af befolkningen idræt i en idrætsforening, og 75 % af befolkningen dyrker idræt.
Det fælles projekt har fået navnet: Bevæg dig for livet, som blev lanceret med H.K.H Kronprins Frederik i spidsen d. 24. marts 2015.

DGI’s opgave

For DGI er foreningen kernen, og DGI’s opgave er at styrke kernen ved at støtte arbejdet med at skabe flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige.

4 overordnede målsætninger

  • DGI vil styrke idrætsforeningernes position i kampen om danskernes tid og opmærksomhed.
  • DGI vil prioritere indsatser og ydelser som idrætsforeningerne oplever som anvendelige og værdifulde.
  • DGI vil styrke idrætsdeltagelsen i Danmark i alle livsfaser med børn og unge som prioriteret målgruppe.
  • DGI vil arbejde for, at idrætsforeningerne bidrager til aktivt medborgerskab.

Strategi 2020 skal nu udmøntes via konkrete mål, handleplaner og kampagner.