Direktionen

Direktionen i DGI er den øverste administrative ledelse.

Direktionen består af DGI's adminstrerende direktør samt cheferne for henhooldsvis DGI Idræt & Motion, DGI Lab, DGI IT og DGI Salg, Kommunikation og Marketing.

Direktionen varetager landsforeningens daglige administrative ledelse.