Registrering af foreninger, medlemmer og våben (CFR & SKV)

Afdelingen varetager opgaver vedrørende SKV (Skytteforeningernes Våbenregistrering) og CFR (Centralt Foreningsregister).

Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) er et samarbejde mellem de tre organisationer der tilbyder sportsskydning i Danmark, nemlig Dansk Skytte Union (DSkyU), Dansk Firma idræt (DFIF) og DGI Skydning (DGI). SKV er en selvstændig enhed, der har fået Justitsministeriets tilladelse til at registrere organisationernes foreningsvåben og medlemsvåben i samarbejde med politiet. En forudsætning for medlemskab af SKV er, at foreningerne er medlem af DGI, DSkyU eller DFIF, og medlemskabet forudsætter, at der hvert år indsendes medlemsindberetning til organisationerne. Læs om regler på www.skv.dk, hvor vejledninger, blanketter m.v. findes.

Centralt ForeningsRegister (CFR) er en fælles foreningsdatabase for DIF, DGI og DFIF. I CFR indberetter foreningerne hvert år deres medlemstal for kalenderåret via medlemstal.dk. Foreningens samlede medlemstal er derfor det samme uanset hvilken organisation den er medlem af. De officielle medlemstal præsenteres også på medlemstal.dk til brug for kommuner, medier og andre interesserede. Via CFR håndteres alle ansøgninger til DIF og DGI’s foreningspulje og andre fælles puljer. I CFR registreres Foreningernes aktivitetssteder til brug for bevaegdigforlivet.dk/find-idraet