DGI’s økonomi

DGI’s hovedindtægt kommer fra de såkaldte udlodningsmidler, tidligere Tips- og Lottomidlerne

DGI modtager hvert år via Kulturministeriet et tilskud fra Danske Spil. Tilskuddet er en fast procentdel, 21,66 %, af Kulturministeriets såkaldte udlodningsmidler. Det er de midler, der tidligere blev kaldt Tips- og Lottomidler.

Dertil kommer indtægter fra idrætternes aktiviteter, fonde og sponsorer.

Pengene fordeles mellem landsdelsforeningerne og landsforeningen og bruges blandt andet til:

  • kurser og uddannelse af trænere og ledere
  • stævner, skoler, lejre og turneringer
  • foreningsudvikling og kommunikation
  • forsikring, retshjælp og hjælp til administration og økonomistyring
  • forskning, projektarbejde, IT-udvikling og store events som landsstævner.

 
DGI’s årsmøde skal hvert år godkende regnskab og budget.