DGI Idræt & Fokus

DGI Idræt & Fokus er den samlede afdeling for idrætter og fokusområder i DGI. Afdelingen understøtter landsdelsforeningerne med viden og udvikling på både idræt, målgrupper og idrættens arenaer

DGI´s idrætter udvikler og vedligeholder idrætskoncepter (f.eks. kurser, foreningsudvikling, træningsmiljøer, stævner og events) til medlemsforeningerne og sekundært til andre idrætsfællesskaber. Herudover samarbejder idrætterne om tværgående emner. DGI vil fremme, at den idrætspraksis, der udleves i idrætsforeningerne, er et samspil mellem glæde, udfordring, fællesskab og sundhed. Derfor arbejder alle idrætter med at uddanne og inspirere foreningernes frivillige trænere og ledere til at mestre dette.

DGI´s fokusområder arbejder på tværs af idrætterne for at skabe bedre forudsætninger for foreninger, idrætsdeltagelse og idrætsfælleskaber. Fokusområderne rummer konkrete indsatser. Indsatserne har lav barriere, sikrer let adgang og foregår i traditionelle idrætsfaciliteter, byrum og naturen. Prioriteringen af fokusområder understreger, at DGI har et særligt samfundsmæssigt ansvar for at sikre alle befolkningsgruppers deltagelse i fællesskaber, idræt og motion”.