Internationalt samarbejde

DGI går på tværs af grænser med sit idrætsarbejde, og i såvel landsforeningen som landsdelsforeningerne er aktivt samarbejde med organisationer over hele verden højt prioriteret.

I en form for mellemfolkelig folkeoplysning arbejder DGI på tværs af landegrænser.

Regionalt sender en række af DGI's landsdelsforeninger udvekslingshold, primært gymnastikhold, afsted til andre lande.

Nationalt samarbejder DGI med andre landes organisationer via ISCA, DGI Verdensholdet og tidligere også Danish Badminton Inspiration Team.