DGI's politiske grundfortælling

DGI arbejder målrettet for at styrke demokrati og idræt i Danmark. Vi er baseret på frivillighed og glæden ved fællesskab og bevægelse.

Idræt, leg og aktivitet er sundt. Og vi hjælper vores foreninger med at udvikle nye tiltag og gøre en forskel for børn, unge og voksne.

Vi er der, hvor Danmark mødes.

DGI er demokrati og ansvar

I DGI har vi respekt for, at det enkelte menneske kan udvikle sig og præge omverdenen. Det er vigtigt, at alle kan være med, og vi prioriterer samspillet mellem udfordring, fællesskab og sundhed. Idræt handler om meget mere end at vinde. Oplevelsen er vigtigere end resultatet, og oplevelserne skal give især børn og unge lyst, mod og forudsætninger for livslang fysisk aktivitet.

Demokrati er en grundværdi i DGI. Demokrati handler både om organisationsform og beslutninger, men også om dialog, rummelighed og åbenhed. Vores udgangspunkt er folkeligt. I foreningen er alle vigtige, og alle kan gøre deres indflydelse gældende, og med indflydelse følger et ansvar. Vi rækker ud til dem, der har brug for ekstra hjælp for at blive en del af idrættens fællesskaber.

Foreningslivet er en del af Danmarks DNA. I idrætsforeningerne mødes vi på kryds og tværs af alle skel, og det styrker både den fysiske, sociale og mentale sundhed.

DGI er tæt på danskernes hverdag

I over 150 år har DGI sammen med idrætsforeningerne udviklet nye aktiviteter og organiseringsformer. Med kurser, uddannelser og udviklingsforløb sikrer vi, at idrætsforeningerne styrker det fællesskab, der er afgørende for sammenhængskraften i Danmark.

DGI er en vigtig samfundsaktør, og vi sætter dagsordenen både nationalt og lokalt. Vi arbejder for de bedst mulige vilkår for idrætsforeningerne. Der skal være gode rammer for at mødes, og det skal være nemt at være frivillig. Vores mål er flere medlemmer i foreningerne, flere frivillige og flere aktive.

Resultatet er klart. Markant flere er med i en idrætsforening end i f.eks. Norge og Sverige. Og dansk breddeidræt fungerer som model og inspiration i mange lande.