Nyt fra DGI-organisationen

Lidt flere medlemmer i esportsforeningerne trods corona

Esportsforeningerne fik i 2020 3,9 procent flere medlemmer. Det viser medlemstal fra DGI, der offentliggøres 8. april. Corona har spændt ben for tidligere års massive medlemsstigning.

Fundet i: Presse > Nyt fra DGI-organisationen

Corona stopper flere års fremgang i idrætsforeningerne

Efter to år med vækst falder medlemstallene i DGI og DIF med 89.613 medlemmer i corona-året 2020. Faldet er mindre slemt end frygtet takket være en stor indsats i foreningslivet, men vækker bekymring i forhold til de langsigtede sundhedskonsekvenser.

Fundet i: Presse > Nyt fra DGI-organisationen

64.582 færre medlemmer i DGI’s foreninger i 2020

DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen er lettet over, at medlemstallet i DGI’s foreninger i corona-året 2020 trods alt kun faldt med 3,8 procent. Men det er bekymrende, at især børnene er faldet fra.

Fundet i: Presse > Nyt fra DGI-organisationen

Boligselskab vil nedbryde barrierer med sjællandske idrætsforeninger

Dansk almennyttigt Boligselskab samarbejder med idrætsforeninger i tre sjællandske kommuner om at invitere ensomme ældre med i aktive fællesskaber.

Fundet i: Presse > Nyt fra DGI-organisationen

Idrætsforeninger og boligselskaber kæmper sammen mod ensomhed og mistrivsel

21 projekter med samarbejder mellem idrætsforeninger og boligselskaber har fået støtte til at bekæmpe ensomhed og mistrivsel. Der er store perspektiver i samarbejder på tværs, mener DGI og BL.

Fundet i: Presse > Nyt fra DGI-organisationen

DGI: Genåbningsplan er vigtig for idrætsforeningerne og for danskernes sundhed og trivsel

Den politiske aftale om genåbningen af Danmark betyder blandt andet, at børn og unge kan vende tilbage til indendørs idræt 21. april. Det vækker glæde i DGI. Samtidig giver genåbningsplanen en forudsigelighed, som er afgørende for idrætsforeningerne.

Fundet i: Presse > Nyt fra DGI-organisationen

DGI: Vigtigt med kommunale tilskud trods manglende idrætsaktiviteter

Kommunerne kan fortsat udbetale aktivitets- og lokaletilskud til idrætsforeningerne, også selvom aktiviteterne er sat på pause på grund af corona.

Fundet i: Presse > Nyt fra DGI-organisationen

2 idrætsmillioner til at bekæmpe ensomhed i 12 kommuner

DGI og Danmarks Idrætsforbund har udvalgt 12 kommunale indsatser, hvor idrættens fællesskaber skal afhjælpe den stigende corona-ensomhed blandt unge.

Fundet i: Presse > Nyt fra DGI-organisationen

DGI skal rådgive regeringen om mistrivsel

Alt for mange børn og unge mistrives under corona-krisen. Nyt ungdomspanel skal rådgive regeringen og DGI vil i panelet fokusere på hverdagens fællesskaber.

Fundet i: Presse > Nyt fra DGI-organisationen

Færre idrætstimer og et nedlukket foreningsliv har kostet på bevægelsen

Corona-nedlukningen har resulteret i et markant fald i børn og unges fysiske aktivitet. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. "Læren må være, at intet kan erstatte de fysiske fællesskaber," lyder det fra DGI.

Fundet i: Presse > Nyt fra DGI-organisationen
1/43