DGI's partnerskabspolitik

Vi ønsker med vores partnerskabspolitik at sikre en ensartet og høj kvalitet på indholdet i de partnerskabsaftaler, vi indgår. Kvaliteten skal sikres - både for DGI og for de forskellige partnere.

I DGI arbejder vi med to former for partnerskaber. Formålet er at øge kendskabet til DGI og DGI's virke og holdninger.

Desuden skal partnerskaber være med til at give et indtægtsgrundlag, der betyder, at DGI kan iværksætte aktiviteter og arrangementer i samarbejde med en eller flere samarbejdspartnere, som har et værdigrundlag, der matcher DGI's.

Partnerskaberne har til formål at udvikle aktiviteter, der aktiverer både DGI og partner på en attraktiv måde.

Partnerskabsaftaler med DGI:

  • Værdibaserede partnerskaber har til formål at synliggøre begge parter som afsendere på de tiltag der igangsættes, eksempelvis afholdelse af events samt iværksættelse og udvikling af projekter og aktiviteter. 
  • Produktpartnerskaber er karakteriseret af leverancer af forskellige former for produkter, eksempelvis tøj, rekvisitter og udstyr.

Retningslinjer for indgåelse af partnerskabsaftaler

  • Der skal laves skriftlige aftaler imellem DGI og partneren, så  alle forpligtelser i aftalen er tydelige for begge parter.
  • Alle partnere og annoncører skal overholde den til enhver tid gældende markedsføringslovgivning.
  • DGI optager ikke annoncer for markedsføring af tobak, alkohol, lægemidler og kosttilskud.
  • DGI indgår ikke aftaler med politiske partier og organisationer, virksomheder eller enkeltpersoner, hvis budskaber strider imod DGI's værdier og grundholdninger.