Whistleblower-ordning

DGI’s whistleblowerordning har til formål at sikre, at en whistleblower kan indberette alvorlige lovovertrædelser eller potentielle alvorlige lovovertrædelser på en fortrolig måde og uden frygt for negative konsekvenser.

Ordningen gælder for DGI landsplan og DGI's landsdelsforeninger. Landsdelsforeningen SDU, som er hjemmehørende i Tyskland, er dog ikke omfattet af ordningen.

Indberetningen kan ske enten med angivelse af navn eller anonymt.

Hvem kan benytte ordningen?

Whistleblowerordningen kan benyttes af:

 • Ansatte og tidligere ansatte på landsplan og landsdelsplan
 • Frivillige på landsplan og landsdelsplan
 • Praktikanter på landsplan og landsdelsplan
 • Leverandører
 • Andre samarbejdspartnere og aftaleparter

Hvad kan ordningen bruges til?

Whistleblowerordningen kan anvendes til indberetning af oplysninger om alvorlige lovovertrædelser, f.eks.:

 • Strafbare forhold
 • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, såsom grov chikane, herunder af seksuel karakter
 • Økonomisk kriminalitet mv.

Ordningen kan derimod ikke bruges til at indberette utilfredshed eller mindre alvorlige forhold, såsom samarbejdsvanskeligheder eller personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Hvem behandler indberetninger?

Alle indberetninger bliver behandlet af en upartisk whistleblowerenhed.

Ved forhold som drejer sig om DGI landsplan, bliver indberetningen behandlet af DGI’s fælles whistleblowerenhed.

Ved forhold som drejer sig om DGI’s danske landsdelsforeninger, bliver indberetningen behandlet af den pågældende landsdelsforenings whistleblowerenhed.

Inden du foretager en indberetning

Beder vi dig læse i DGI’s whistleblowerpolitik. Heri kan du bl.a. i detaljer læse om:

 • Hvem der behandler indberetningen
 • Hvad der kan indberettes via ordningen
 • Hvem der kan benytte ordningen
 • Kravene til indberetningens indhold
 • Hvor der kan ske indberetning
 • Whistleblowerenhedens behandling af indberetninger
 • Tavshedspligt og behandlingsgrundlag
 • Beskyttelse af whistleblowere samt datasikkerhed og dataopbevaring.

> Download Whistleblowerpolitik i DGI (pdf)