Landsledelsen

Landsledelsen skal sikre den brede dialog mellem de politisk valgte og organisationens ledende medarbejdere på landsplan og i landsdelsforeningerne.

Medlemmer af landsledelsen er:

  • DGI’s hovedbestyrelse
  • Formændene og næstformændene for DGI’s landsdelsforeninger
  • Formand eller anden repræsentant for idrætsledelsen for idrætter i DGI
  • Næstformanden for DGI Skydning
  • Direktionen i DGI
  • Direktørerne i DGI’s landsdelsforeninger

Øvrige deltagere i landsledelsesmøderne:

  • Medarbejdere og politisk valgte personer med særlig viden omkring et særligt punkt på en dagsorden deltager ad hoc.

Landsledelsens arbejdsområder

Landsledelsen drøfter og udtaler sig vedrørende principielle politiske og holdningsmæssige spørgsmål samt om overordnede økonomiske prioriteringer til vejledning for hovedbestyrelsen

Landsledelsen drøfter helt overordnet indhold og retning i forhold til idrætterne, herunder sammenhængen mellem idrætterne og de strategiske programområder

Landsledelsen mødes to gange årligt, ligesom der er mulighed for ekstraordinære møder.

Politisk Forum

DGI's hovedbestyrelse har nedsat Politisk Forum, der drøfter principielle politiske, holdningsmæssige og økonomiske spørgsmål af væsentlig betydning for DGI’s arbejde, herunder budgetter.

Politisk Forum omfatter hovedbestyrelsen og formændene for landsdelsforeningerne. DGI’s administrerende direktør deltager i møderne.

Politisk Forum blev etableret i 2019 i sammenhæng med en række øvrige tiltag, der skal styrke samarbejde og politisk ledelse i DGI. Det gælder for eksempel en årlig konference for idrætspolitiske ledere i DGI og introforløb for nye bestyrelsesmedlemmer.