Landsledelsen

Landsledelsen skal sikre den brede dialog mellem de politisk valgte og organisationens ledende medarbejdere på landsplan og i landsdelsforeningerne. Landsledelsen har til formål at formidle viden og inspiration inden for alle områder af DGI’s virke og interessefelt. Landsledelsen har tillige til formål helt overordnet at drøfte indhold og retning på det idrætslige og organisatoriske område, herunder sammenhængen mellem idrætter og fokusområder.

Medlemmer af landsledelsen er:

  • DGI’s hovedbestyrelse
  • Formændene og næstformændene for DGI’s landsdelsforeninger
  • Formand eller anden repræsentant for idrætsledelsen for idrætter i DGI
  • Næstformanden for DGI Skydning
  • Direktionen i DGI
  • Direktørerne i DGI’s landsdelsforeninger

Øvrige deltagere i landsledelsesmøderne:

  • Medarbejdere og politisk valgte personer med særlig viden omkring et særligt punkt på en dagsorden deltager ad hoc.

Politisk Forum

DGI's hovedbestyrelse har nedsat Politisk Forum, der drøfter principielle politiske, holdningsmæssige og økonomiske spørgsmål af væsentlig betydning for DGI’s arbejde, herunder budgetter.

Politisk Forum omfatter hovedbestyrelsen og formændene for landsdelsforeningerne. DGI’s administrerende direktør deltager i møderne.

Politisk Forum blev etableret i 2019 i sammenhæng med en række øvrige tiltag, der skal styrke samarbejde og politisk ledelse i DGI. Det gælder for eksempel en årlig bestyrelseskonference for idrætspolitiske ledere i DGI og introforløb for nye bestyrelsesmedlemmer.