Hovedbestyrelsen

DGI's hovedbestyrelse varetager landsforeningens daglige politiske ledelse og er organisationens øverste myndighed mellem årsmøderne.