Dagsordner og referater

Følg med i dagsordner og referater med beslutninger i DGI’s ledelse

Årsmødet

Årsmødet er DGI’s øverste myndighed.

Se protokoller fra de seneste årsmøder.

 
Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er landsforeningens daglige ledelse og øverste myndighed mellem årsmøderne.

Se referater og mødenotater fra de seneste hovedbestyrelsesmøder.

 
Landsledelsen

Landsledelsen har følgende medlemmer: Hovedbestyrelsen, formændene og næstformændene for landsdelsforeningerne, formand eller anden repræsentant for idrætsledelsen for idrætter i DGI, næstformanden for DGI Skydning. (Dette gælder til og med 2023,) direktionen i DGI og direktørerne i landsdelsforeningerne

Se mødenotater og dagsordner fra de seneste landsledelsesmøder.

 
Direktionen

Direktionen består af den adm. direktør, direktøren for DGI Idræt & Fokus samt direktøren for DGI Stabsfunktioner.

Se referater fra de seneste direktionsmøder.