Børns bevægelsesglæde

Idræt er sjovere, når børn føler glæde ved bevægelse og har gode forudsætninger for at være med. Bevægelsesglæde er afgørende for børns deltagelse i idrættens fællesskaber – og lyst til at komme igen.

I DGI arbejder vi for, at:

  • Børn skal kunne finde passende og positive udfordringer i idrættens fællesskaber.
  • Børn skal kunne trives og føle sig trygge og velkomne i en idrætsforening.
  • Børn skal lære at bevæge sig, ligesom de lærer at læse, skrive og regne.
  • Gode kropslige kompetencer, selvtillid og motivation giver adgang til deltagelse i idræt såvel som i hverdags-, arbejds- og fritidslivet i et livslangt perspektiv.
  • Voksne rollemodeller (trænere, ledere, forældre, pædagoger og lærere) skal bidrage til børns bevægelsesglæde gennem flest mulige, alsidige og positive oplevelser med idræt, leg og bevægelse.
  • DGI’s GO!-begreber styrker idrætsforeningernes fokus på glæde, fællesskab, udfordring og sundhed og sigter mod, at så mange børn som muligt skal deltage så længe som muligt.