DGI Fokus

Kom godt i gang med Åben skole. DGI tilbyder Skole-foreningssamarbejde med inklusionsperspektiv.

DGI tilbyder en veldokumenteret samarbejds-model, der har blik for børn og unge med særlige behov. Modellen er afprøvet i forskellige idrætter og udbredt til skoler over hele landet.

Erfaringer viser, at foreningsdeltagelse i skoletiden giver børnene vigtige succesoplevelser, som har betydning for den enkeltes koncentration, relationer og trivsel.

Den primære målgruppe er børn i skolealderen, der har ADHD eller lignende udfordringer.

Sådan gør vi

skema til fokus.png