Fokus: TEAM Fred - Tennis og padel

TEAM Fred giver børn og unge med særlige behov en tryg introduktion til foreningsidræt gennem tennis og padel.

DGI Fokus Tennis og Padel / TEAM Fred er et projekt, der giver børn og unge med særlige behov en tryg og god introduktion til foreningsidrætten via skole-foreningssamarbejde og lokalt forankrede TEAM Fred træningshold.

Ved hjælp af vores specialudviklede øvelsesguide, inspirationsmateriale og træner-workshops tilbyder vi uddannelse, viden og faglig sparring til at rumme og inkludere børn med særlige behov i træningen. Vi sikrer på den måde en høj faglig parathed i landets tennis- og padelforeninger.

Derfor: 

Tennis og padel er givende idrætter for børn med ADHD, autisme og lignende kognitive udfordringer. Den påstand underbygges af erfaringer fra foreninger og 300 børn med særlige behov. Børnene har haft et forløb med tennis eller padel og deltaget i et casestudie af Annegrete Gohr Månsson.

Annegrete Gohr Månsson har skrevet Ph.D. om Opmærksomhed, ro og kropsforankret læring.

Kunne din skole eller forening tænke jer et forløb eller samarbejde, så kontakt os!