Skole- og institutionssamarbejde

Samarbejd med DGI og få mere bevægelse og trivsel i jeres skole eller institution.

DGI ønsker at samarbejde med jer skoler og institutioner om at styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed med idræt og motion som afsæt.

Derfor tilbyder DGI blandt andet en certificering til jeres skole eller institution, så I kan sætte kropslig dannelse og kropsbevidsthed på skemaet. Vi har inklusionsprojekter, hvor børn og unge med særlige behov er i fokus og valgfag til jeres unge, som klæder dem på til rollen som leder og igangsætter.

Målet er at gøre det nemmere og sjovere at dyrke idræt og motion i hverdagen - uanset alder.

Et helt liv i bevægelse

Medlemsforeningerne i DGI har en stor berøringsflade med landets skoler og institutioner. Det er derfor naturligt for DGI at etablere kontakten mellem skoler, institutioner, idrætsforeninger og DGI.

Sammen kan vi gøre idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen og skabe det optimale fundament for læring og trivsel blandt børn og unge. 

Gå på jagt i vores katalog af kurser, valgfag og certificeringer – eller kontakt os og få en uforpligtende samtale om mulighederne.