Træner-, leder- og eventspire

Styrk elevernes personlige og sociale kompetencer og øg deres kendskab til livet udenfor skolen med en anderledes og praksisorienteret undervisning.

Træner-, leder- og eventspire er målrettet unge i alderen 11-20 år og er blandt andet udviklet til undervisningsforløb i grundskolen, temauger på efterskoler, idræt på ungdomsuddannelser og kurser i foreningsregi. 

Efter et forløb står deltagerne styrket både menneskeligt og fagligt. De bliver klædt på med viden og redskaber de kan bruge i deres hverdag, skoleliv og fritid og senere i deres uddannelses- og arbejdsliv.

Konceptet er altid en kombination af teori og praksis og beskæftiger sig bl.a. med temaer som trænerrollen, formidling, foreningskendskab, innovation, eventplanlægning og organisering og ledelse af idrætsfællesskaber.

Der er tre retninger med hvert sit faglige fokus: 

  • Trænerspire & Igangsætter ­
  • Eventspire & Idrætsinnovatør ­
  • Lederspire & FællesSkaber

Et forløb kan sammensættes fleksibelt, så det afspejler foreningens eller uddannelsesinstitutionens konkrete behov og ønsker og ikke mindst deltagernes alders- og kompetenceniveau.

Tag fat I os, hvis I vil høre mere om mulighederne for at lave et forløb hos jer.