Åben skole

Styrk samarbejdet mellem skoler og foreninger – til glæde for børn og unge, som bliver motiverede til at være aktive, prøve nyt og være en del af det lokale foreningsliv

Den Åbne Skole er et element i Folkeskolereform, der betyder, at folkeskolerne er forpligtet til at inddrage lokale kulturinstitutioner og foreninger i undervisningen.

Den Åbne Skole skal bidrage til at skabe en mere varieret skoledag, styrke børnenes trivsel og give eleverne et større kendskab til samfundet og det lokale foreningsliv. Et godt samarbejde mellem skoler og foreninger er givtigt for både eleverne, skolerne og foreningerne.

De lokale idrætsforeninger har stor viden om netop deres idræt og erfaring med at skabe bevægelsesglæde, motivation og selvtillid hos børn og unge. Gennem et samarbejde med en lokal idrætsforening kan skolerne få ny inspiration til undervisningen og udnytte foreningslivets store potentialer til gavn for samtlige elever. Eleverne får indsigt i mulighederne i lokalområdet og bliver motiverede til at være aktive og være en del af det lokale foreningsliv.

Med vores kendskab til foreningslivet kan vi bidrage til at styrke samarbejdet mellem skoler og foreninger og hjælpe jeres kommune, forening eller skole til at komme godt i gang.

Se DGI’s tilbud til Åben Skolesamarbejder her.

De gode historier
Vi har samlet nogle af de gode historier om Åben Skole. Find dem her.

Det er en gevinst at se, hvordan eleverne er med og har det sjovt. Jeg kan som idrætslærer sagtens undervise i løb og badminton, men det giver mig ny inspiration at se dem fra foreningen lave træningen

Henrik Søder, Enghaveskolen – Faaborg Friskole, Udspil Nr. 1 2019