Hvad er Den Åbne Skole?

Giv de lokale børn og unge muligheden for at lære lige præcis jeres idræt og forening at kende – et samarbejde mellem skoler og foreninger er givende både for jer, skolen og ikke mindst eleverne.

Den Åbne Skole er et element i den seneste Folkeskolereform, der betyder, at folkeskolerne er forpligtet til at inddrage lokale kulturinstitutioner og foreninger i undervisningen.

Formålet med Den Åbne Skole er at sikre en varieret skoledag, styrke børnenes trivsel og give dem et indblik i fritids- og kulturaktiviteter i deres lokalområde.

Den Åbne Skole giver jeres forening en unik mulighed for at præsentere lokale børn og unge for netop jeres idræt. Jeres forening er ikke forpligtet til at samarbejde med skolerne, men der er tre væsentlige fordele ved et samarbejde, som I bør tage med i jeres overvejelser:

  • muligheden for at præsentere netop jeres idræt for en bred gruppe af børn og unge
  • muligheden for rekruttering af nye medlemmer og medlemstilvækst
  • positiv branding af jeres forening i lokalområdet.

Et eventuelt samarbejde med en lokal skole kræver en tæt dialog med skoleledelsen. Det er nemlig ledelsen på den enkelte skole, der har det overordnede ansvar for, at samarbejdet lever op til de konkrete krav og mål, der er til undervisningen.

I kan læse mere om Den Åbne Skole på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Værktøjskasse

Vi har samlet en række værktøjer, som kan hjælpe jer videre i foreningen. I finder værktøjskassen her.

10 gode råd til jeres forening:

1. Vær åben om, hvad I ønsker at opnå med et eventuelt samarbejde.

2. Afstem forventninger med de involverede lærere/pædagoger og bliv enige om mål, tidsforbrug, rollefordeling og ansvarsområder.

3. Tag hensyn til – og drag nytte af – hinandens forskelligheder.

4. Find frivillige instruktører og tovholdere, som har lyst til at engagere sig i samarbejdet.

5. Opstil klare læringsmål for jeres forløb, så udbyttet er tydeligt for lærerne.

6. Sørg for at have lokaler og faciliteter til rådighed.

7. Bliv enige om, hvor forløbet skal foregå – på skolen eller i foreningen.

8. Inddrag skolens ledelse og foreningens bestyrelse for at sikre støtte til projektet og kvalitet i samarbejdet.

9. Husk at informere forældrene om samarbejdet og om børnenes mulighed for at fortsætte aktiviteten i foreningen efter skoletid.

10. Evaluer samarbejdet og overvej, om I kan gøre det bedre i fremtiden.