Hvad er DGI UDEskole?

DGI UDEskole er et certificerings- og udviklingsforløb, der klæder skolens lærere og pædagoger på til at bringe uderummet og nærmiljøet fagligt i spil i undervisningen.

DGI UDEskole er et certificerings- og udviklings forløb, der klæder skolens lærere og pædagoger på til at bringe uderummet og nærmiljøet fagligt i spil i undervisningen.

UDEskole inspirerer til at bringe natur, kultur, by- og erhvervsliv fagligt i spil i undervisningen. En UDEskole arbejder aktivt med at inddrage eks. skov og strand, foreninger, virksomheder, værksteder, muséer mm. i undervisningen.

DGI UDEskole bygger på et pædagogisk didaktisk princip, der gør det lettere at skabe sammenhæng mellem undervisning inde og ude. En velovervejet inddragelse af uderummet er med til at give eleverne en mere virkelighedsnær og relevant undervisning. Koblingen mellem ude og inde, skole og omverden er med til at give eleverne et særligt kendskab til nærmiljøet og dets muligheder. Samtidig giver det rum til at arbejde med elevernes kropsbevidsthed og derigennem øge trivslen - både fysisk, mentalt og socialt.

Certificeringsforløbet foregår på din skole og klæder skolens personale på til at kombinere indendørs undervisningsformer med aktiviteter i uderummet, der sætter både krop, logik og sanser i spil.

Formålet med DGI UDEskole er:

 • at skabe en mere varieret og meningsfuld skoledag
 • at inddrage naturen, kultur-, by og erhvervsliv fagligt i undervisningen
 • at styrke elevernes trivsel og lyst til at lære med udeliv og bevægelse
 • at give skolen og eleverne en tættere kontakt til nær- miljøet og det lokale foreningsliv
 • at skabe praksisnære og motiverende læringsforløb

UDEskole er...

... en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles mål), der regelmæssigt og over længere tid gennemføres udenfor klasselokalet og skolens mure. UDEskole bygger på et samspil mellem undervisning inde og ude.

Definition fra Undervisningsministeriet, 2014.

Bliv certificeret DGI UDEskole og få:

 • En stærk profil som skole med fokus på bevægelse, variation i skoledagen, trivsel og udeliv
 • Erfaring med at udvikle udendørs læringsforløb til alle fag
 • Inspiration til at bringe natur, kultur, by og erhverv fagligt i spil i undervisningen
 • Hjælp til at finde samarbejdspartnere i lokalområdet, fx foreninger, og læringsrum der inviterer til bevægelse og fordybelse
 • Støtte til at skabe ejerskab for og forankring af UDEskoleaktiviteter
 • Et stærkere samarbejde mellem lærere og pædagoger om UDEskoleaktiviteter
 • Et godt udgangspunkt for at imødekomme kravene om Den Åbne Skole
 • Et godt fundament for at imødekomme kravene om 45 minutters bevægelse om dagen

Forskning viser, at

 • UDEskole kan øge elevernes fysiske aktivitet
 • UDEskole kan styrke elvernes motivation for
  læring og lysten til at gå i skole
 • UDEskole kan have en positiv indvirkning på elevernes evne til at danne relationer

UDEskole er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles mål), der regelmæssigt og over længere tid gennemføres udenfor klasselokalet og skolens mure. UDEskole bygger på et samspil mellem undervisning inde og ude. UDEskole kan
foregå mange steder, eksempelvis i skolegården, naturområder, virksomheder, museer, kirker, genbrugspladser, andre pladser mv.

- Definition fra Undervisningsministeriet, 2016

Bliv certificeret DGI UDEskole - sådan foregår det

For at din skole kan blive certificeret DGI UDEskole skal skolens personale gennemgå et udviklings- og certificeringsforløb. Forløbet består af fem moduler af 3 timers varighed, hvoraf det ene modul er en praktisk UDEskoledag. Som en del af certificeringspakken indgår 12 konsulenttimer og en bogpakke.

Download vores onepager om DGI-certificeringen, og hvordan man sætter fokus på uderummet og bevægelse i undervisningen. 

Uddannelsesmaterialet er udarbejdet i samarbejde med ledende forskere inden for feltet.

Mads Bølling er forsker i sundhedsfremme ved Steno Diabetes Center Copenhagen. Peter Elsborg er postdoc ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) på både Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Og Peter Bentsen er centerchef ved samme CKFF på begge hospitaler og adjungeret professor i UDEskole og udepædagogik ved Københavns Universitet.

Det samlede udviklingsforløb strækker sig over et skoleår og involvere forskellige dele af skolens personale, herunder lærere, ledere og pædagoger. Under forløbet skabes en fælles forståelsesramme for det at drive UDEskole, som skal være med til at sikre en bred forankring af projektet på skolen. UDEskole henvender sig til alle fag og alderstrin.

Praktisk UDEskoledag

Til den praktiske UDEskoledag udvælger skolen selv hvilke klasser, der skal deltage. Lærerne afprøver de planlagte udeaktiviteter, får sparring på deres undervisning og evaluerer det konkrete læringsforløb: Hvordan udnyttede vi uderummet? Hvilke værktøjer kom i spil i forhold til organisering og uderumsledelse? Hvordan blev eleverne motiveret og inddraget i undervisningen? Lærte eleverne noget, og var der en sammenhæng til klasseundervisningen? Gennem dialog bliver vi klogere på, hvad der fungerer, og hvad vi kan gøre bedre.

DGI UDEskole Uddannelse

På DGI’s UDEskole Uddannelse bliver deltagerne klædt på til at formidle viden om UDEskole og varetage læringsforløb, hvor lokalmiljøet inddrages på en givende måde. Efter uddannelsen kan deltageren fungere som sparringspartner for kolleger og bidrage til forankring af UDEskoleaktiviteter på skolen. Uddannelsen tilbydes sideløbende med certificeringen og forløber over to dage. Alle kan deltage på UDEskole Uddannelsen, også lærere og pædagoger på skoler, der ikke gennemfører en DGI Certificering.

Fakta om DGI UDEskole

 • DGI UDEskole har eksisteret siden 2018
 • Ifølge Undervisningsministeriet er UDEskole-undervisning med til at opfylde kravene om fagenes mål, der regelmæssigt foregår udenfor skolens bygninger
 • Et DGI UDEskole-forløb består af 15 kursustimer over 5 gange
 • Forløbet foregår på skolen med en DGI-underviser
 • Forløbet har fokus på implementering af UDEskole-aktiviteter, der fungerer i praksis