Bliv DGI UDEskole

Tilmeld din skole et intensivt certificeringsforløb, som styrker dig og skolens lærere og pædagoger i at bruge både krop, kultur, natur, by- og erhvervsliv som medspiller i jeres undervisning.

DGI UDEskole er et certificerings- og udviklingsforløb for skoler og strækker sig over et år. Undervejs bliver skolens lærere og pædagoger undervist i, hvordan I systematisk og som en naturlig del af hverdagen kan inddrage virksomheder, værksteder, foreninger, biblioteker, museer, skov og strand fagligt i jeres undervisning.

Udviklingsforløbet foregår på din skole og består af 5 moduler af 3 timer. Du kan se modulernes indhold i boksen nedenfor.

Lærer og pædagoger bliver undervist i

 • UDEskole som begreb og metode
 • Kropslig dannelse i relation til UDEskole
 • Hvordan UDEskole kan forankres på jeres skole og i hverdagen
 • UDEskolens teorier og metodikker – bl.a. inde-ude-inde, de 4 arenaer og det kropsligt dannende miljø
 • UDEskole i praksis – vi afprøver planlagte udeaktiviteter, giver sparring på undervisning og evaluerer konkrete læringsforløb
 • Åben Skole samarbejde – fokus på samarbejde med foreninger, virksomheder, værksteder i nær- og lokalområdet
 • Strategi for UDEskole på jeres skole

DGI UDEskole er en god idé, fordi

 1. I får konkrete værktøjer, der gør det lettere for jer at implementere og udføre UDEskole i praksis
 2. I får et større fokus på at få eleverne op fra stolen og få kroppen aktivt med i undervisningen
 3. Undervisningen bliver mere virkelighedsnær for eleverne og I får sat flere ’huskeknager’ i spil
 4. Bevægelse og udeliv styrker elevernes trivsel og indlæringsevne
 5. I styrker samarbejdet med lokale aktører, mellem skolens lærere og i klassen
 6. I får en stærk profil med fokus på trivsel, bevægelse og variation i skoledagen

Hvad koster DGI UDEskole?

Prisen afhænger af skolens størrelse, beliggenhed i forhold til transportomkostninger, antallet af instruktører, der skal køre forløbet og andre faktorer. Ring eller skriv for at få et vejledende tilbud for din skole.