Bliv certificeret DGI UDEskole

Skab mere variation i undervisningen og mere sammenhæng mellem skole og virkelighed med en DGI-certificering.

Med en DGI UDEskole Certificering bliver din skole klædt på til at etablere en velfungerende UDEskole, hvor bevægelse, udendørs aktiviteter og samspil med lokal- og nærmiljøet er en integreret del af elevernes hverdag.

Certificeringsforløbet tilbyder konkrete redskaber og inspiration til, hvordan I på din skole kan inddrage virksomheder, værksteder, idrætsliv, biblioteker, museer, skov og strand som en naturlig del af undervisningen.

Forløbet sætter fokus på at etablere en UDEskole, der fungerer i praksis og i hverdagen på skolen, og som skaber øget trivsel, motivation og stærkere rammer for læring for elever på tværs af klassetrin.

Vi skræddersyr certificeringsforløbet, så det matcher netop din skoles behov og tager udgangspunkt i de rammer og muligheder, der gør sig gældende for undervisningen og hverdagen på din skole.

Vidste du i øvrigt, at I også kan blive DGI Skole? Læs mere her!

6 gode grunde til at blive DGI UDEskole certificeret

 1. I får konkrete værktøjer, der gør det lettere at drive UDEskole i praksis
 2. I får større fokus på bevægelse og på at bruge krop og hjerne på en anden måde i undervisningen
 3. Undervisningen bliver mere virkelighedsnær for eleverne
 4. Bevægelse og udeliv styrker elevernes trivsel og indlæringsevne
 5. Elever og lærere får et større kendskab til lokalområdet
 6. Skolen får en stærk profil med fokus på trivsel, bevægelse og variation i skoledagen

DGI UDEskole – sådan gør vi

DGI UDEskole tager udgangspunkt i tankegangen ’inde-ude-inde’ og ’læring i bevægelse’.

I praksis betyder det, at et forløb i UDEskolen typisk starter i klasselokalet med teori eller et oplæg, der tager udgangspunkt i dagens aktivitet. Herefter bevæger elever og lærere sig ud i skolens nærmiljø, hvor de har mulighed for at undersøge og arbejde praktisk med den viden og teori, som de fik præsenteret i klasselokalet. Eleverne vender til sidst tilbage til klassen igen, hvor de diskuterer og bearbejder deres nye viden og erfaringer enten sammen i grupper eller individuelt. 

Det er fedt, man får lov at prøve andre ting - man sidder ikke bare fast til blyant og papir. Man får lov at komme ud, og mere lyst til at gå i skole

Karl Volden Klausholm, elev i 8.a Toftegårdsskolen

Om Certificeringsforløbet 

Forløbet strækker sig over et år og består af fem moduler af tre timers praksisnær undervisning. Du kan læse mere om det konkrete indhold i de enkelte moduler i boksen nedenfor.

Det overordnede formål med forløbet er at klæde lærere og pædagoger på med viden og praksisnære redskaber, så de kan integrere UDEskole-undervisningen i en hverdag med fokus på et spændende læringsmiljø.

Forløbet foregår på din skole og inkluderer hele skolens personale. Når skolens medarbejdere har gennemført forløbet, er skolen DGI UDEskole certificeret.

Vil du vide mere, kigger en af DGI’s konsulenter gerne forbi din skole og fortæller om, hvad certificeringsforløbet indebærer, og hvilke fordele din skole opnår ved at blive certificeret.

Variationen med inde-ude-inde får sat flere forskellige elevers måde at lære på i spil

Mads Birkholt, lærer og UDEskoleansvarlig på Toftegårdsskolen

Fakta om DGI UDEskole

 • 31 skoler er DGI-certificeret i Danmark
 • DGI UDEskole har eksisteret siden 2018
 • UVM er UDEskole undervisning med udgangspunkt i fagenes mål, der regelmæssigt foregår udenfor skolens bygninger
 • Udeskole-begrebet stammer fra Norge, hvor den norske professor Arne Jordet i 1990’erne begyndte at anvende begrebet
 • Et DGI UDEskole-forløb består af 15 kursustimer over 5 gange
 • Forløbet foregår på skolen med en DGI underviser
 • Forløbet har fokus på implementering af UDEskole-aktiviteter, der fungerer i praksis