Alle børn og unge skal have adgang til foreningslivet

Se eksempler på vores indsatser og hvordan vi med samarbejde på tværs skaber lige adgang til idrættens fællesskaber for alle børn og unge.

At være med i en idrætsforening er afgørende for børn og unges trivselI foreningen bliver de en del af et fællesskab og oplever glæden ved idræt på tværs af baggrund og social status. Her møder de også andre voksne rollemodeller end dem, de møder i skolen og i familien. 

Men ikke alle børn og unge har mulighed for at være med. 

Derfor har DGI afsat 70 mio. kroner til indsatser, der skal sikre lige adgang for børn og unge til foreningsdeltagelse.