Bestyrelsesarbejde

Få inspiration til bestyrelsens arbejde i hverdagen, og når I sætter udvikling af foreningen på dagsordenen.

Her får I konkrete og nyttige tips til, hvordan jeres bestyrelse udvikler sig og undgår at drukne i praktiske opgaver. 

I får tips til at spille sammen som et godt team i bestyrelsen.

I finder også inspiration til, hvordan I får rusket op i bestyrelsesmøderne, så de bliver sjovere og mere attraktive - også for de unge, der kan bringe nyt liv til bestyrelsen og foreningen.

I får en guide til digital foreningsadministration.

Er det foreningens vedtægter og regler for generalforsamling, I arbejder med, så start her.