Folder om foreningsliv på 11 sprog

Download folder på ukrainsk og russisk, der fortæller, hvad en forening er, og hvordan udlændinge bliver en del af foreningslivet i Danmark.

Foreningsliv på mange sprog

Foreningsliv er en del af dansk kultur, men for mange udlændinge, flygtninge eller på anden vis indvandrere, er foreningsliv en ukendt størrelse, som kan være svært at forklare.

Vi har derfor lavet en folder, der fortæller, hvad en forening er, og hvordan du bliver en del af foreningslivet i Danmark.

Download folderen på følgende sprog: