Sådan søger I om midler fra puljen Foreningsliv for alle

Alle foreninger, der er medlem af DGI, kan søge puljen Foreningsliv for alle for at forbedre deltagelsen i det lokale idræts- og foreningsliv for vanskeligt stillede børn og unge samt asylansøgere og flygtninge.

Udfyld online ansøgningen her - så er I i gang med ansøgnings-processen. 

Hvem kan søge?

Alle DGI-foreninger kan søge på vegne af:

  • Børn og unge op til 25 år af vanskeligt stillede forældre
  • Nytilkomne voksne flygtninge og asylansøgere

HUSK: Det skal være en repræsentant for foreningen, der ansøger, og støtten udbetales til foreningens bankkonto. Find flere svar på spørgsmål om, hvordan I søger og hvem, der er berettiget i vores Q&A her. 

Hvad kan foreningen søge til?

Som forening kan I hjælpe disse målgrupper med at søge penge til:

1. Medlemskontingent

Der kan ydes støtte til 2/3 af kontingentet, dog maksimalt 1.000 kr. for et år/en sæson. Som udgangspunkt kan et medlem få tilskud til ét år/sæson. For nogle familier, kan der dog være behov for støtte til to eller flere sæsoner. Vi ser på familiens konkrete situation og vurderer behovet. Der kan bevilges det fulde ansøgte beløb, hvis der søges på vegne af uledsagede flygtningebørn.

Hvis der bevilliges tilskud, udbetales støtten til foreningens bankkonto. Foreningen er ansvarlig for, at medlemmet selv indbetaler det resterende beløb af egenbetalingen.

2. Deltagelse i stævner, lejre, skoler, camps og lignende 

Der ydes støtte til deltagergebyr, transport, forplejning m.v. i forbindelse med deltagelse i fremtidige stævner, lejre, skoler og camps og lign., dog maks. 500 kr. pr. person pr år. Der kan bevilges det fulde ansøgte beløb, hvis der søges på vegne af uledsagede flygtningebørn. Ansøgningen skal indsendes minimum 14 dage inden afholdelse af stævnet.

Hvis der bevilliges tilskud, skal dokumentation for udgiften (fx tilmeldingsblanket eller lign. med angivelse af pris) gemmes, da der kan forekomme stikprøver ift. indhentning af kvitteringer. Er udgiften en fællesudgift, hvor det er svært at dokumentere den enkeltes udgift, accepteres en erklæring fra foreningen om, at vedkommende har deltaget, og hvad udgiften har udgjort for den enkelte.

Foreningens bank- og kontooplysninger

Støtten udbetales til foreningens bankkonto. Angiv derfor navn på foreningens bank/pengeinstitut samt reg.nr. og kontonr.

Begrundelse/baggrund for ansøgning og anvendelse

I ansøgningen skal I beskrive, hvorfor I i foreningen mener, at støtten er berettiget, og hvordan I mener, bevillingen kan være til gavn. Skriv ud fra jeres kendskab til familien.

Da puljen har til hensigt at støtte de to målgrupper, hvor økonomisk støtte er en afgørende forudsætning for foreningsdeltagelsen, laver vi en vurdering af den enkeltes situation, og hvorvidt der kan ydes tilskud under støtteordningen.

Støtte fra anden side

Bemærk, at foreningen kun må modtage tilskud til det samme fra én organisation, der bevilger støtte.

Modtagelse og behandling af ansøgning 

Når du har indsendt din ansøgning, vil du modtage en bekræftelsesmail.

Behandling af ansøgninger foregår løbende, og vi giver normalt svar inden for ca. 2 uger. 

Udbetaling

Vurderer vi, at den enkelte er berettiget til støtte fra puljen, modtager foreningen et bevillingsbrev pr. mail med angivelse af det bevilgede beløb. Snarest herefter overføres beløbet til foreningens bankkonto.

Yderligere vejledning

Hos DGI’s inklusionskonsulenter kan I hente råd og vejledning om:

  • Puljen og andre ansøgningsmuligheder
  • Iværksættelse af inklusionsprojekter i foreningen
  • Andre foreningers erfaringer
  • Inklusionsspørgsmål generelt

Vi kan kun vise dig vores video-indhold, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger