Sådan søger I om midler fra puljen Foreningsliv for alle

Alle foreninger, der er medlem af DGI, kan søge puljen Foreningsliv for alle for at forbedre deltagelsen i det lokale idræts- og foreningsliv for vanskeligt stillede børn og unge samt asylansøgere og flygtninge, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for deres deltagelse.

Udfyld online ansøgningen her - så er I i gang med ansøgningsprocessen. 

Hvem kan søge?

Alle DGI-foreninger kan søge på vegne af:

  • Børn af vanskeligt stillede forældre og unge op til 25 år
  • Nytilkomne voksne flygtninge og asylansøgere

HUSK: Det skal være en repræsentant for foreningen, der ansøger, og støtten udbetales til foreningens bankkonto. Find flere svar på spørgsmål om, hvordan I søger og hvem, der er berettiget i vores Q&A her. 

Hvad kan foreningen søge til?

Som forening kan I hjælpe disse målgrupper med at søge penge til kontingent og eller stævnedeltagelse.

  • Kontingentstøtte én gang om året dog maks. to år i træk, hvor 2/3 af kontingentet dækkes. Beløbet er maksimalt 1.200 kr. i tilskud.
  • Stævnedeltagelse én gang om året maks. to år i træk, dog maksimalt 600 kr. per år. Ansøgningen skal indsendes minimum 14 dage inden afholdelse af stævnet.
  • Der gives ikke støtte til tøjpakker m.m.
  • En person kan modtage støtte både til kontingent, stævne og friplads i samme år/sæson.

1. Medlemskontingent

Der kan ydes støtte til 2/3 af kontingentet, dog maksimalt 1.200 kr. per år. Der kan bevilges det fulde ansøgte beløb, hvis der søges på vegne af uledsagede flygtningebørn. Husk at gøre opmærksom på dette i ansøgningen.

Hvis der bevilliges tilskud, udbetales støtten til foreningens bankkonto. Foreningen er ansvarlig for, at medlemmet selv indbetaler det resterende beløb af egenbetalingen.

2. Deltagelse i stævner, lejre, skoler, camps og lignende 

Der ydes støtte til deltagergebyr, transport, forplejning m.v. i forbindelse med deltagelse i fremtidige stævner, lejre, skoler og camps og lignende, dog maks. 600 kr. per person per stævne. Der kan bevilges det fulde ansøgte beløb, hvis der søges på vegne af uledsagede flygtningebørn. Husk at gøre opmærksom på dette i ansøgningen.

Ansøgningen skal indsendes minimum 14 dage inden afholdelse af stævnet.

Hvis der bevilliges tilskud, skal dokumentation for udgiften (f.eks. tilmeldingsblanket eller lignende med angivelse af pris) gemmes, da der kan forekomme stikprøver i forhold til indhentning af kvitteringer. Er udgiften en fællesudgift, hvor det er svært at dokumentere den enkeltes udgift, accepteres en erklæring fra foreningen om, at vedkommende har deltaget, og hvad udgiften har udgjort for den enkelte.

Foreningens bank- og kontooplysninger

Støtten udbetales til foreningens bankkonto. Angiv derfor reg.nr. og kontonummer.

Begrundelse/baggrund for ansøgning og anvendelse

I ansøgningen skal I beskrive, hvorfor I i foreningen mener, at støtten er berettiget, og hvordan I mener, bevillingen kan være til gavn. Skriv ud fra jeres kendskab til familien.

Da puljen har til hensigt at støtte de to målgrupper, hvor økonomisk støtte er en afgørende forudsætning for foreningsdeltagelsen, vurderer vi den enkeltes situation, og hvorvidt der kan ydes tilskud under støtteordningen.

Støtte fra anden side

Bemærk, at foreningen kun må modtage tilskud til det samme fra én organisation, der bevilger støtte.

Modtagelse og behandling af ansøgning 

Når du har indsendt din ansøgning, vil du modtage en bekræftelsesmail.

Behandling af ansøgninger foregår løbende, og vi giver normalt svar inden for ca. 2 uger. 

Udbetaling

Vurderer vi, at den enkelte er berettiget til støtte fra puljen, modtager foreningen et bevillingsbrev pr. mail med angivelse af det bevilgede beløb. Snarest herefter overføres beløbet til foreningens bankkonto.

Yderligere vejledning

Hos DGI’s inklusionskonsulenter kan I hente råd og vejledning om:

  • Puljen og andre ansøgningsmuligheder
  • Iværksættelse af inklusionsprojekter i foreningen
  • Andre foreningers erfaringer
  • Inklusionsspørgsmål generelt

Vi kan kun vise dig vores video-indhold, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger