Udvikl lokalsamfund i samarbejde med DGI

Et aktivt lokalsamfund er et sundt lokalsamfund. DGI hjælper foreninger og landsbyer med at udvikle stærke fællesskaber.

Udvikling af lokalsamfund, nærdemokrati og fællesskab er et vigtigt arbejde, som DGI har gode erfaringer med at løse. 

Vi ved, at et tæt samspil i lokalområdet fører til fælles ejerskab og glæde. Og dét er grobunden for at udvikle en sund og stærk lokal kultur. 

Vi arbejder derfor sammen med både offentlige og private aktører i lokalområderne om at skabe initiativer og projekter, der udvikler og skaber den bedste fremtid i lokale samfund.

Sådan arbejder vi

Vores samarbejde tager altid udgangspunkt i, at vi involverer de forskellige interessenter i projektet eller opgaven. Det gør vi, fordi dialog og inddragelse en central faktor for succes. 

Foreningslivet og borgerne er de lokale eksperter. Deres oplevelser, erfaringer og viden er helt afgørende at få med, hvis I vil udvikle og definere nye funktioner, aktiviteter, organiseringsformer og drømme for et givent lokalsamfund.

Vi hjælper derfor blandt andet med at:

  • involvere interessenter
  • gennemføre undersøgelser
  • skabe dialog
  • lede projekter og processer
  • udarbejde udviklingsplaner
  • fundraise
  • rekruttere og fastholde frivillige

Kontakt os, hvis I vil høre mere om, hvordan vi sammen kan styrke jeres lokalområde.