Giv Liv i Forening: Tag et Hjerteredderkursus

Med en 30 minutters intro til livreddende førstehjælp bliver du og din forening klædt på til at redde liv – i og uden for foreningen. Det er gratis og instruktøren kommer til jer.

Vil du blive klogere på livreddende førstehjælp og være i stand til at træde til, hvis du er vidne til et hjertestop?

Så tilmeld dig og din forening til et Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning.

Kurset tager kun en halv time, og giver dig redskaberne til at handle, hvis du er vidne til et hjertestop.

Alle i DGI's 6.300 medlemsforeninger inviteres til at tage et kursus – både frivillige og idrætsaktive.

Kurset er udviklet af Hjerteforeningen i samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning og med støtte fra Østifterne.

Østifterne, Hjerteforeningen og DGI har indgået et femårigt partnerskab, hvor vi vil uddanne yderligere 500 instruktører og tilbyde introkurset til 40.000 personer i idrætslivet.

Læs mere på hjerteforeningens hjemmeside.

Vidste du, at ...

Hvert år rammes cirka 4.000 danskere af hjertestop uden for hospitalet. Det svarer til cirka 10 om dagen – og af dem, er der i gennemsnit én, som overlever. Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes genoplivning, før ambulancen når frem, overlever 1 ud af 30. Hvis vidner træder til og yder genoplivning, overlever 1 ud af 8. Altså firedobles chancen for at overleve et hjertestop uden for hospital, hvis vidner træder til med genoplivning.  

Kilde: Dansk Hjertestopregister, 2014: Hjertestop uden for Hospital i Danmark