Roskilde Kommune har ført Åben Skole ud i livet

Åben Skole i Roskilde Kommune er lykkedes med et succesfuldt samspil mellem skoler og foreningsliv. Det giver glade børn og skolelærere og et løft af det lokale foreningsliv

I det indeværende skoleår har Roskilde Kommune gennemført 164 forløb med 14 folkeskoler og 25 lokale idrætsforeninger. Til næste skoleår er der planlagt 274 Åben Skole-forløb, hvilket svarer til, at over halvdelen af alle skoleklasser i Roskilde Kommune får besøg af en forening.

På Trekronerskolen har man allerede gennemført 40 undervisningsforløb med trænere eller instruktører fra lokale idrætsforeninger. Der er udpeget en koordinator til opgaven, og alle klassetrin modtager et Åben Skole-forløb.

"Det her med, at der kommer et specielt forløb med en klubinstruktør, det er vildt godt, og jeg kan se, hvordan de andre idrætslærere bliver inspireret, og deres undervisning bliver løftet," fortæller Pierre Skipper Andersen, der er idrætslærer og koordinator for Åben Skole på Trekronerskolen i Roskilde.

Gevinst for alle parter

Åben Skole-samarbejdet er ikke kun til glæde for skolerne, der er også en stor gevinst for kommunen, der lever op til sine forpligtelser og samtidig understøtter foreningslivet.

"Vi kan se, at Roskilde Kommune får meget ud af en forholdsvis lille indsats. Kommunen lever op til skolereformens krav om at skabe en mere varieret skoledag for børnene og samarbejde med det lokale foreningsliv. Det giver merværdi for både skoler og foreninger," siger Kasper Pedersen, der er projektleder i Kultur- og idrætsafdelingen i Roskilde Kommune.

Sammen med DGI’s konsulent Charlotte Bruus Dalsgaard har Kasper Pedersen været en del af det team, som har kørt pilotprojektet, hvor Roskilde Kommune har faciliteret foreningsforløb mellem lokale folkeskoler og idrætsforeninger.

"Det har været super fedt med masser af glade børn og skolelærere, der har fået nye værktøjer til idrætsundervisningen," fortæller Charlotte Bruus Dalsgaard, der er DGI’s konsulent for Midt- og Vestsjælland.

Let og overskueligt tilbud

"Jeg tror, succesen skyldes, at kommunen har sat ressourcer og personale af til at facilitere og koordinere samarbejdet, så det bliver let og overskueligt for skolerne at tage imod tilbuddet og finde de rettet foreninger," siger Charlotte Bruus Dalsgaard.

Roskilde Kommune har lavet et booking system, der gør det let for skolerne først at udfylde en ønskeliste over, hvilke Åben Skole forløb, som de gerne vil have, og derudfra blive matchet med en lokal idrætsforening. Derefter afstemmer den enkelte skole og forening indhold samt forventninger til forløbet, og der udarbejdes en kontrakt.

Kasper Pedersen håber nu, at andre kommuner vil lade sig inspirere af Roskildes succes og følge trop.

"Det gælder om at komme i gang og finde ud af, at det ikke er farligt. Hvis Roskilde kan, så kan andre kommuner også," siger Kasper Pedersen.

Fakta

”Den Åbne Skole” er et element i den seneste skolereform, som forpligter skoler til at åbne sig op for de omkringliggende kultur- og idrætsforeninger i undervisningen.

Formålet med Den Åbne Skole er at sikre en varieret skoledag, styrke børnenes trivsel og give dem et indblik i fritids- og kulturaktiviteter i deres lokalområde.