DGI Certificeret Børnehave & Vuggestue – Sådan foregår det

For at jeres børnehave og vuggestue kan blive DGI Certificeret skal den samlede personalegruppe gennemgå et certificeringsforløb

Forløbet klæder dig samt børnehavens og vuggestuens øvrige medarbejdere på til at gøre idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen. 

I lærer at bruge fysisk aktivitet som et redskab til at skabe øget trivsel, et effektivt læringsmiljø og stærke sociale fællesskaber.

I lærer, hvordan idræt, leg og bevægelse udvikler børns sociale, motoriske og kognitive kompetencer og får inspiration til at planlægge og gennemføre konkrete bevægelses-aktiviteter.

Sådan gør vi

Forløbet tager afsæt i udarbejdelsen af en fælles bevægelses-strategi for jeres børnehave og vuggestue.

Bevægelses-strategien udstikker retningen for, hvordan jeres børnehave og vuggestue vil arbejde med leg, idræt og bevægelse i fremtiden og danner fundament for en konkret handleplan.

Handleplanen omfatter konkrete tiltag og aktiviteter og fungerer som et redskab, der sikrer implementering og forankring af projektet i hverdagen.

Opbygning og indhold

Forløbet består af fem moduler, der opbygges af disse temaer:

Tema 1 - Deltagelse med glæden i centrum

 • Kropserfaringer i forskellige arenaer
 • Begejstrede børn bøvler bedst

Tema 2 - Stærke bevægelseskompetencer

 • Børns sansemotoriske udvikling
 • Kroppens ABC
 • Slip legen fri
 • Uderummet som arena hele året

Tema 3- Kropslig dannelse og det hele menneske

 • Livsduelighed i et kropsligt perspektiv
 • Kognitive, mentale, fysiske og sociale faktorer
 • Retten til at mislykkes

Tema 4 - Motiverende miljøer

 • Balance mellem udfordring, fællesskab og sundhed
 • Optimale læringsmiljøer
 • Aktivitetsudvikling

Tema 5 - Bevægelseskultur

 • Læring gennem hverdagspraksis
 • Institutionens udgangspunkt for arbejdet med bevægelse
 • Udarbejdelse af bevægelses-strategi

Praktisk information

Forløbet er en proces, der strækker sig over cirka ét år og involverer hele personalegruppen.

Selve undervisnings-modulerne bliver afholdt i løbet af det første halve år. Hvert modul varer tre timer og bliver afholdt i institutionen.

Herefter følger en arbejdsperiode, hvor viden, teori, aktiviteter og værktøjer skal stå sin prøve i praksis.

Vil I vide mere?

Vil I vide mere om, hvordan jeres børnehave og vuggestue kan blive DGI Certificeret, eller har I spørgsmål?

Kontakt os og få de svar, I behøver for at komme videre.