#Næstekærlighed

Projekt #Næstekærlighed har som formål, at sætte fokus på fremtidens værdier blandt børn og unge, ved at gøre børn og unge opmærksom på værdien af at være del af et aktivt fællesskab.

Fællesskab frem for digital ensomhed

Børn og unge bruger i dag langt mere tid foran skærmen end tidligere generationer. De skal forholde sig til digital selviscenesættelse og fælleskaber, som ikke altid er nemme at navigere i.
DGI Verdensholdet ønsker at vise at idræt kan være et godt fællesskab, som modpol til den digitale ensomhed, stress og præstations-angst, som mange unge oplever i dag.  
Gymnasterne har alle rødder i danske gymnastikforeninger, hvor fællesskab, frivilligt engagement og glæden ved leg og bevægelse er bærende værdier.
Dette ønsker holdet at formidle til andre børn og unge.

I juni 2019 startede projektet med en stor åben workshop i Aarhus. I løbet af 2020 og 2021 kan holdet opleves til workshops, shows og foredrag rundt i landet.