Verdensholdet og Verdensmål

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling fungerer som et globalt sprog for bæredygtighed, der sætter en fælles retning for alle verdens lande og fokus på vores fælles udfordringer. Derigennem hjælper verdensmålene med at sætte lokal handling i et globalt perspektiv.

De 17 udviklingsmål

Uanset om du bor i Danmark, Thailand eller Chicago, så handler verdensmålene derfor om din hverdag og de valg, som du hver dag træffer.
De 17 udviklingsmål bliver uddybet gennem 169 delmål, som hver især er med til at gøre verdensmålene mere konkrete og nemmere at relatere til i forhold til vores egen hverdag. Både verdensmålene, delmålene og de udfordringer, de omhandler, er nogle vi deler globalt - også selvom de kommer til udtryk på forskellige måder og niveauer rundt omkring i verden.
 
Dilemmaer om verdensmål i hverdagen. For at starte en dialog om nogle af de emner, som verdensmålene
berører, har vi opstillet forskellige dilemmaer og spørgsmål, der er relevante i et hverdagsperspektiv på tværs af landegrænser. Til hvert dilemma har vi fremhævet, hvilke verdensmål og delmål som det særligt omhandler. Det er vigtigt at bemærke, at hvert dilemma omhandler flere forskellige verdensmål, hvilket understreger kernen i bæredygtig udvikling og vores globale udfordringer: at de går på tværs af grænser, samfund, natur, mennesker, klima og økonomi.
Læs mere om de enkelte verdensmål og delmål på www.verdensmaal.org og www.globalgoals.org