We Move the World-dansen

DGI Verdensholdet har sat en stafet i gang med det formål, at motivere børn og unge til at bevæge sig. Dansen har været med på 200 workshops rundt i verden, som en del af holdets arbejde på den store verdensturné og det har været en stor succes.

Download musikken

Bevæg dig sammen med os.
Sangen han hentes på:

Spotify

 (Pris på Itunes 8,-)

Vi bevæger verden er omdrejningspunktet i DGI Verdensholdets kampagne for at få børn, unge og voksne til at bevæge sig mere. We Move the World–dansen og sangen er budskabsbærende for kampagnen, som vi håber, at jer her i Danmark og resten af verden har lyst til at lære.

Vers:
Time to move your feet
Boys and girls, move your body to the beat
Standing side by side nationwide

Vers:
Come and join the dance
Hand in hand, everyone deserves a chance
Let the song be heard around the world

Bro:
This is for all, movement makes your body talk
So spread the word and let your voice be heard
Come on every body

Omkvæd:
We move the world, that`s what we do
X 3 Every body move the world
Come move with us.

Vers:
You can dance or run
Young and old, joyful movement make it fun
Standing side by side, enjoy the ride

Bro:
This is for all, movement makes your body talk
So spread the word and let your voice be heard
Come on every body 


Omkvæd:
We move the world, that´s what we do X 3
Every body move the world
Come move with us.