DGI FOKUS

Kom godt i gang med åben skole. DGI tilbyder Skole-foreningssamarbejde med inklusionsperspektiv.

Vidste du, at ...

DGI FOKUS roses i Socialstyrelsens nye nationale ADHD-handlingsplan? Læs mere her.

Og at Viborg skytteforening er nomineret til årets Parasportspris? Læs mere her. 

DGI tilbyder en veldokumenteret samarbejds-model, der har blik for børn og unge med særlige behov. Modellen er afprøvet i forskellige idrætter og udbredt til skoler over hele landet.

Erfaringer viser, at foreningsdeltagelse i skoletiden giver børnene vigtige succesoplevelser, som har betydning for den enkeltes koncentration, relationer og trivsel.

Den primære målgruppe er børn i skolealderen, der har ADHD eller lignende udfordringer.

Sådan gør vi

DGI står for at skabe kontakt mellem skole og forening og at invitere til opstartsmøde.

På opstartsmødet aftaler vi forløbet helt konkret med udgangspunkt i, at en mindre børnegruppe, sammensat af skolens personale, går til idræt i foreningen én gang om ugen i 3-6 måneder.

Træningen foregår i skoletiden, og børnene følges af personale fra skolen. Men i træningslokalet er det instruktørerne fra foreningen, som står for undervisningen.

Skolen står for udgifter i forbindelse med undervisningsforløbet.

Kontakt os, og hør hvordan din skole eller forening kommer i gang.