Vandsportsforeninger hårdt ramt af stormfloden – men fællesskabet viser sit værd

Stormfloden har smadret klubhuse, bådebroer og udstyr for tusindvis af kroner, og nogle vandsportsforeninger som Præstø Kajak og Padle Klub skal nærmest begynde helt forfra. Men der er også lyspunkter midt i al ødelæggelsen – foreningsfællesskaberne viser nemlig deres styrke, når nøden er størst

”Det er da lidt trist. Mange års slid med at skabe gode faciliteter og skrabe udstyr sammen til foreningen er forsvundet på en nat”.

Gitte Petersen, kasserer i Præstø Kajak & Padle Klub​, gør status efter weekendens stormflod. Foreningens klubhus kollapsede, pagajer, redningsveste og våddragter blev spredt for alle vinde, og mange klubkajakker blev slået i stykker, da opbevaringscontaineren ikke kunne holde stand mod den kraftige storm og vandmasserne.

”Lige nu er det lidt svært at se, hvordan vi kan få sparket liv i foreningen igen,” siger Gitte Petersen.

Præstø Kajak og Padle Klub er blot en blandt mange vandsportsforeninger, der er ramt hårdt af weekendens stormflod. Mange vandsportsforeningerne ligger tæt ved de kyststrækninger, hvor vandstanden steg med op til godt to meter, og bølgernes ubønhørlige kværnen fik diger, broer og moler til at bryde sammen.

Kom godt videre efter stormfloden

Det kan være en stor opgave at skulle genrejse en forening efter så store ødelæggelser. Her er et par gode råd til, hvordan I kan komme godt videre efter stormfloden

Dokumenter skaderne og anmeld til forsikringen.

Sørg for at få gjort skaderne op, tag billeder af skaderne, og lav lister over det udstyr, der har lidt skade. Tjek op på, hvordan I skal anmelde skaderne til jeres forsikringsselskab – det er særligt bygnings- og løsøreforsikringerne, I skal have styr på. De forsikringer, DGI’s medlemsforeninger er omfattet af, dækker desværre ikke bygninger og løsøre.

Læg en plan for genopbygning og genanskaffelse af udstyret

Det kan være en uoverskuelig opgave at stå med et smadret klubhus og ituslåede kajakker eller sup-board. Hvor skal man starte og slutte. Sæt jer sammen i bestyrelsen eller en kreds af frivillige og få lagt en plan for, hvem der gør hvad og hvornår. Inddrag gerne medlemmerne, så I løfter i flok!

Søg penge til genanskaffelse af udstyret

Afhængig af, hvor meget jeres forsikring dækker, kan der være behov for at søge midler til nyt udstyr. Her kan både lokale og nationale fonde give en håndsrækning. Tag gerne fat i din lokale DGI-landsdelsforening og hør, hvilke muligheder der er i jeres lokalområde, og om DGI kan bistå med viden og hjælp til fundraising.

Genstart fællesskabet

Når de værste skader er udbedret, så sørg for at iværksatte aktiviteter, som styrker fællesskabet i jeres forening. Tag gerne fat i jeres lokale DGI-landsdelsforening, hvis I har behov for sparring og ideer til aktiviteter.

Vis mere Vis mindre

I første omgang er opgaven for foreningerne at skabe overblik over skadernes omfang og melde det til forsikringen.

”Nu venter vi på at få svar fra forsikringen, men det kan jo tage lang tid. Derefter må vi så træffe beslutning om, hvordan vi kommer videre med genopbygningen,” siger Gitte Petersen.

Stærke fællesskaber

For Gitte Petersen og Præstø Kajak og Padle Klub er der dog også noget at glæde sig over. I nødens stund træder foreningsfælleskabet nemlig i karakter.

”Vi har vel mere eller mindre konstant været 10-12 mennesker i gang hele weekenden,” fortæller hun.

 ”Folk tog fat, og det var en kæmpe hjælp, så vi vil gerne rette en stor tak til alle de medlemmer og hele lokalsamfundet, som gav en hånd med.”

Samme historie lyder fra Limelight Board Sport Club i Rødvig lidt længere mod nord langs Sjællands østkyst. Her smadrede bølgerne ind mod havnen og forårsagede store ødelæggelser.

”Foreningerne er virkelig steppet up i fællesskab for at hjælpe,” fortæller Steen Bonke Sørensen, formand for Limelight Board Sport Club.

Allerede mens stormen rasede, sørgede frivillige fra surf- og SUP-klubben sammen med frivillige fra de lokale roklubber, Rødvig Roklub og Stevns Roklub, for at holde folk væk fra havnen, hvor vraggods og skibe, der havde revet sig løs fra fortøjningerne, væltede rundt.  

”Vi havde i fællesskab vagtopgaven i tre døgn, og bagefter hjalp alle foreninger i fællesskab med at indsamle vraggods og affald. Vi gik blandt andet ud på SUP i havnebassinet for at forhindre, at affaldet forvoldt yderligere skade,” fortæller Steen Bonke Sørensen.

”Stormen har helt afgjort styrket fællesskabet på tværs af foreningerne.”

Alle må bidrage til genopbygning

Netop det styrkede fællesskab kan vise sig guld værd, når havne og foreningsfaciliteter skal genopbygges efter stormen. Foreningerne i Rødvig har klaret sig nogenlunde gennem stormen uden store skader på klubhus og materiel, men havnen og molen har lidt stor skade.

Og i Præstø håber Gitte Petersen, at foreningerne kan danne fælles front og også få Vordingborg Kommune engageret i at skabe en varig løsning for vandsportsforeningerne på havnen.

"Jeg håber, at weekendens hændelser kan lede til et bredt samarbejde klubberne imellem, så det frivillige foreningsliv forsat kan udvikle sig. Planen er bestemt, at vi åbner igen til foråret,” siger hun.