Om DGI Kano, kajak & SUP

DGI Kano, Kajak & SUP er paraplyorganisation for over 200 vandsportsforeninger under DGI med over 23.000 medlemmer.

Kano, kajak & SUP er en såkaldt landsdelsbaseret idræt i DGI med værtslandsdel i DGI Storstrømmen. Det vil sige, at DGI Kano, kajak & SUP ”bor” i DGI Storstrømmen, der har ansvaret for idrætten på nationalt plan.

Idrætsledelsen for DGI Kano, kajak & SUP

Idrættens strategiske retning udstikkes af en valgt idrætsledelse. Den består af frivillige, som vælges på DGI Kano, kajak & SUP’s årlige idrætskonference.

Læs mere om idrætsledelsen

Strategi og handleplan

Idrætsledelsen for DGI Kano, kajak & SUP har lagt en strategi for idrætten med titlen ”Vi padler fremad i fællesskab”.

Læs strategien og handleplanen her

Frivillignetværk

I flere af DGI’s landsdelsforeninger er der etableret frivillignetværk, der på tværs for medlemsforeningerne står for at arrangere kurser og events i DGI’s landsdele. P.t. er der netværk i DGI Nordsjælland, DGI Midt & Vestsjælland, DGI Nordjylland og DGI Østjylland, samt løsere netværk i andre landsdele.

Hiv fat i din lokale konsulent, hvis du vil høre mere om netværkene.

Bevæg dig for livet-samarbejdet

DGI Kano, kajak & SUP indgår i et tæt samarbejde med Dansk Kano og Kajakforbund under overskriften Bevæg dig for livet – kano, kajak og SUP.

Besøg Bevæg dig for livet – kano, kajak og SUP’s hjemmeside her.

Samarbejdspartnere

DGI Kano, kajak & SUP samarbejder med en række andre organisationer og institutioner med henblik på at fremme vandsports udbredelse i Danmark. Heriblandt Dansk Kano og Kajakforbund og Søsportens Sikkerhedsråd. DGI er også repræsenteret i Kanosamrådet og Havkajaksamrådet.

Find din lokale konsulent

Her kan du se, hvem du skal tage fat i, for at høre mere om kano, kajak og SUP i din landsdelsforening.