DGI Hverdagsfloorball

Styrk dig og din forening gennem DGI Hverdagsfloorball – vores nye stævnekoncept baseret på motionsfloorball.

Konceptet

Hverdagsfloorball er et stævnekoncept baseret på 3v3 motionsfloorball på 10x20 meter bane. De tilmeldte hold møder hinanden på 3 hverdagsaftener i løbet af foråret, fra februar til april i uge 9, 12 og 15. Stævnerne afvikles i puljer af 3-5 hold, som spiller i 1½-2 timer alt efter hvor meget haltid, der er til rådighed hos den enkelte værtsforening. Man kan tilmelde sig i kategorierne Mix, Kvinder og Mænd. 

Stævnerækken afholdes i geografisk lokale klynger, og kører efter grand prix modellen. Det vil sige, at der samles point over hele sæsonen, hvorefter der findes en lokal sæson vinder. De lokale sæsonvindere får mulighed for at møde hinanden i et endeligt opgør ved at tilmelde sig et separat finalestævne på Fyn.

Værtskab

Der er mulighed for skiftende værtskab, hvor foreningerne skiftes til at påtage sig værtsrollen, og stævnelokationen dermed også skifter fra gang til gang. Der er også mulighed for at afholde stævnerne ud fra fyrtårn-modellen, hvor én forening påtager sig fast værtskab med samme lokation under hele stævnerækken. Værtsrollen aftales sammen med DGI-konsulenten og foreningerne, når rækken er lavet.

Det er værtsforeningen, som:

 - Sørger for booking af hal og opsætning af bane

 - Sørger for bolde og overtrækstrøjer

 - Sørger for stævne-/kampleder

 - Sørger for at afvikle stævnet i henhold til stævneguide

 - Aflønner kampleder (foreningen modtager 250, - kr. pr. kampleder pr. stævne)

Det er DGI, som:

 - Sender indbydelser ud

 - Administrerer tilmeldinger via DGI’s system

 - Udarbejder kampprogram samt løsning til resultatindberetning (MinIdræt)

 - Udbetaler kamplederhonorar til foreningen

 - Tilbyder 2 gratis pladser på online kamplederkursus

Kamplederkursus

Alle tilmeldte hold tilbydes 2 pladser på et af vores online kamplederkurser (til en værdi af 600, - kr.). Det skal sikre, at der til enhver tid er kampledere til rådighed for værtsforeningen at trække på, og skal samtidigt strømline kendskabet til de regler, der spilles efter.

Pris og tilmelding

Pris pr. hold for 3 stævner er:

595,- kr. for medlemmer af DGI.

775,- kr. for ikke-medlemmer.

Hvis der er plads i en turnering, kan man eftertilmelde sig for 250,- kr. pr. stævne for medlemmer og 300,- kr. for ikke-medlemmer.

Tilmeld jeres hold via dette link: https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202421397000

Ved spørgsmål til DGI Hverdagsfloorball er man altid velkommen til at kontakte sin lokale konsulent her.