Guide til Digital Foreningsadministration

Skytteforeninger har ekstra mange administrative opgaver som SKV6-håndtering, våbenhåndtering, salg af skiver, ammunition. Derfor har DGI scannet markedet for løsninger, der specifikt kan dække disse behov.

Udover behovet for et medlemssystem, så er der mange digitale løsninger, man skal forholde sig til som skytteforening. 

Det betyder også noget, om I er en selvstændig skytteforening, eller om skytterne er en afdeling i en flerstrenget forening – for så er der flere hensyn at tage i valg af medlemsadministrationssystem.

12 løsninger på digital administration

DGI har udarbejdet en oversigt over 12 løsninger til medlemsadministration, kommunikation, regnskab mm., som også er gode muligheder for en skytteforening.

De er mindre stærke på de helt specifikke behov, der er i skytteforeningerne, men meget stærke på generel medlemshåndtering, betaling og kommunikation – så det vil være et valg for den enkelte forening i forhold til hvilke behov, der lægges mest vægt på.

Du kan se oversigten her

Du kan også læse vores guide til de forskellige foreningsadministrationssystemer her.

En anbefaling - og 3 alternativer

Vi har bedt disse 12 leverandører om at besvare, hvorvidt de kan håndtere nogle af de specielle behov, skytteforeningerne har. 

Sammenholdt med dialog fra de referenceforeninger, de har opgivet, vil vi gerne fremhæve ForeningLet, som en løsning flere skytteforeninger er glade for. Derudover er der yderligere 3 løsninger, der har specialiseret sig i de specielle administrative krav til skytteforeninger.

DGI har fået kendskab til disse løsninger fra de skytteforeninger, der anvender disse løsninger i dag. Løsninger er udsprunget af behov, som leverandøren har oplevet i egen skytteforening og er ikke ejernes fuldtidsbeskæftigelse, men vi har alligevel valgt at fortælle om disse løsninger, fordi de er relevante muligheder for en skytteforening:

Medlemssystemer skytteforeninger.jpg

Download oversigten i fuld størrelse her

Du kan læse mere om Skytteforeningsadministration her og se evt. præsentationsvideo.

Du kan læse mere om Skytteforeningers Kasse Styring her og se evt. præsentationsvideo.

Du kan læse mere om Skyttecenteret her. Du kan se en demovideo af programmet her.

Som en hjælp til at træffe det rigtige valg af løsning udbyder DGI onlinepræsentationer af de specifikke skytteløsninger, og der udbydes også onlinepræsentationer af nogle af de 12 løsninger i den generelle oversigt. Vi anbefaler, at I tager tid til at se en præsentation fra hver gruppe – for at få den bedste forståelse af forskellene mellem løsningerne.

Find kurserne herunder: