Floorball for hele familien

Flere og flere foreninger opretter FamilieFloorball-hold, hvor børn og voksne svinger stavene sammen.

Nanna Borup Johansen står for FamilieFloorball-træningen i Helsingør (Foto: Erik Lennart Petersen, DGI)

Ved at have et familiehold, tilbyder vi floorball til nogle lidt andre målgrupper: F.eks. de forsigtige børn, der ikke har mod på at gå til en sport alene; og til familier, der gerne vil gå til en sport sammen og ikke bare sætter deres børn af i en idrætshal.”

Det fortæller Nanna Borup Johansen, der er træner for FamilieFloorball-holdet i den nordsjællandske forening Helsingør Floorball Team - en af de stadigt flere foreninger, der har oprettet hold, hvor børn kan spille floorball sammen med deres forældre eller bedsteforældre.

HJÆLP OG INSPIRATION

Foreninger, der ønsker at etablere FamilieFloorball-hold, kan hente vejledning og gode råd i Bevæg dig for livet – Floorballs FamilieFloorball - Inspirationsfolder, samt hente sparring hos projektets konsulenter. Konsulenterne kan også hjælpe med at klæde trænerne på til at kunne tilrettelægge nogle sjove træningsforløb.

Fra 0 til 30 spillere

Holdet mødtes første gang i oktober 2019. Ikke i Helsingør, men lidt længere sydpå i Espergærde. Ud over foreningens interne markedsføring blev der lavet opslag i lokale Facebook-grupper i både Helsingør og Espergærde, samt fysiske opslag på en SFO i Espergærde. Foreningen blev efterfølgende ved med at gentage opslagene på Facebook; nogle af dem med videoklip fra en af de foregående træningsdage.

”I begyndelsen var det primært nogle af vores ungdomsspillere, der deltog sammen med deres forældre. Derudover kom der flere til, som ikke spillede i klubben i forvejen, men som nu også er begyndt på nogle af klubbens eksisterende ungdoms- og motionshold. Desuden er der også et par af de eksisterende motionsspillere, der har taget deres børn med.”

Nanna vurderer, at holdet i dag har en ”bruttotrup” på 25-30 spillere, hvoraf der kommer ca. 12-20 børn og voksne hver søndag formiddag: ”Men det er ikke de samme hver gang. Vi har en fast gruppe på 10 personer, der kommer stort set hver gang. Derudover vælger de andre det til i det omfang, de har tid i kalenderen.”

Det skal være sjovt!

FamilieFloorball henvender sig oftest til familier med børn i aldersgruppen 4-10 år, men hos Helsingør FT har de også nogle lidt ældre børn blandt spillerne: ”Vi har haft en bred aldersgruppe for at tiltrække så mange som muligt, men det kræver så lidt mere styring fra instruktørens side”, forklarer Nanna; ”Grupperne skal deles op i forhold til alder blandt børnene. Ellers bliver de yngste ’kørt over’.”

De voksne kan også nogle gange blive grebet af spillet: ”Af og til skal man også minde forældrene om, at de skal moderere intensiteten, så det passer til børnenes niveau, når man spiller kamp”, siger Nanna med et smil.

Det gælder nemlig ikke om at vinde, men om at have det sjovt: Det vigtigste er samværet og det sociale aspekt, hvor børn har mulighed for at lege og være fysisk aktive sammen med deres forældre eller andre voksne, de er trygge ved.

Integreret eller selvstændigt hold?

Adspurgt om der har været udfordringer i forhold til at få familiespillerne integreret i foreningens fællesskab, svarer Nanna: ”Vi træner i en helt anden hal, end vores andre hold træner i, hvorfor det kan være en udfordring at få integreret holdet - og vores fælles sociale tiltag blev aflyst p.g.a. corona og forsamlingsforbuddet. Men som nævnt er flere af spillerne startet på et af de øvrige hold, og holder stadig fast i familieholdet, så det er selvfølgelig en slags integration. ”

Nanna afslutter dog med at fremhæve en vigtig pointe: ”I sidste sæson var vores fokus, at familieholdet kunne skabe lidt mere fokus på sporten og være springbræt til at spillerne meldte sig ind på de øvrige hold i klubben. Men i denne sæson har mit eget mindset ændret sig således, at familieholdet er et ’rigtigt’ hold og at succeskriteriet ikke er, hvor mange der starter på et af de andre hold, men at spillerne bliver ved med at spille floorball. Det er underordnet om det er på familieholdet eller på et af de øvrige hold.”