Pindekugle

Spilleregler i DGI Krocket § 5: Pindekugler

ALLE PINDEKUGLER:  

Stk. 1:

Ved en pindekugle forstås, at kuglen har ramt vendepinden efter bue 7, eller start-/slutpinden efter bue 14. 

Stk. 2:

En medspillers kugle kan pindekugles ved

  • fast krockade
  • løs krockade
  • at ramme kuglen, uden spillende kugle derved opnår krockering. 

Stk. 3:

En medspillers kugle kan ikke pindekugles ved krockering. 

Stk. 4:

En modspillers kugle kan aldrig pindekugles.

PINDEKUGLE VED VENDEPIND:

Stk. 5:

En pindekugle har ikke ret til krockering, ligesom der ikke kan opnås krockering af en pindekugle. 

Stk. 6:

En kugle, der har ramt vendepinden, har ret til at ligge som pindekugle i 3 slag. Efter 4. slag må kuglen krockeres. 

Fortolkning:
Hvis en medspiller pindekugler, må kuglen som pindekugle kun ligge to slag,idet den ikke har opnået slag ved at ramme pinden. 

Stk. 7:

Hvis en kugle forårsager, at modstanderens pindekugle/pindekugler rammes, må den/de være pindekugle i to slag fra berøringstidspunktet. Efter 3. slag må kuglen krockeres. 

Stk. 8:

Når en pindekugle har passeret bue 8, er den ikke pindekugle længere. 

Stk. 9:

En pindekugle – og kun en pindekugle – kan ramme en anden pindekugle således, at denne passerer bue 8 eller bue 8 og 9. 

PINDEKUGLE VED STARTPIND OG SLUTPIND:  

Stk. 10:

Pinden må ikke rammes i slaget, som bue 14 passeres med. Hvis en kugle krockeres, før pinden rammes, gælder krockeringen. Rammes pinden, er kuglen pindekugle og skal begynde ved bue 8. Kuglen skal holdes i hånden, indtil kuglen har slag. Kuglen skal passere bue 8 i første slag. Kuglen må ikke lægges bagved en anden kugle, så den flytter sig ved spillerens slag. 

Fortolkning:
Så fremt en frispiller kuglekrockeres, før pinden rammes, gælder krockeringen.