Kurser og uddannelser i SMART Training

SMART training er træning af hjernen via fysiske øvelser. Lær at udfordre og stimulere dine elevers motorik, sensorik og logiske formåen gennem øvelserne.

Formålet med SMART training er at udvide hjernens kapacitet, gøre den hurtigere og mere fleksibel. Og med en uddannelse fra DGI, kan du lære dine elever netop det.

Hjernens centrale proces består i hele tiden at registrere sansning, foretage tænkning og gennemføre handling ud fra relationen mellem hjerne, krop og omverdenen, og denne proces repeteres og genbruges i træningens øvelser. Øvelserne udfordrer og stimulerer udøverens motoriske, sensoriske og logiske formåen.

Da synssansen er vores vigtigste og altdominerende sans, fylder synstræning en væsentlig del af de sensoriske øvelser.

Den øgede kapacitet skaber grundlag for bedre præstationer, indlæringsevne, koncentration, hukommelse, øget overblik og bedre trivsel i hverdagen – og mange oplever også, at de bedre kan håndtere stress.

Træningen er baseret på to faktorer:

  1. Menneskets samspil med omverdenen, og hjernes opgave som et samspil mellem hjerne, krop og omverden
  2. Hjernens neurale netværk og plasticitet. At hjernen kan regenerere, at den kan udvikle sig og at vi kan træne den

Med træningen bliver hjernen altså styrket til at udføre de processer, den er skabt til at udføre.

Uddannelsen i SMART Training er udviklet i samarbejde med TrainYourEyes.

SMART training styrker udøverne på områder som:

  • motivation og indlæringsevne
  • koncentration og hukommelse
  • overblik og evne til at strukturere komplekse opgaver
  • balance og koordination
  • effektivitet og stabilitet i rutineopgaver
  • adgang til lagrede erfaringer og viden
  • mere stabilt samsyn og dermed bedre timing og styring af bevægelser
  • evne til at træffe beslutninger