Kurser og uddannelser i SMART Training

SMART Training er træning af hjernen via fysiske øvelser. Lær at udfordre og stimulere dine deltageres hukommelse og koncentration samtidig med at de træner koordination, balance og motorik.

Formålet med SMART Training er at udfordre hjernen og udnytte dens potentiale. Og med en uddannelse fra DGI, kan du lære dine deltagere netop det.

Hjernens centrale proces består i hele tiden at registrere sansning, foretage tænkning og gennemføre handling ud fra relationen mellem hjerne, krop og omverdenen. Denne proces repeteres og genbruges i træningens øvelser. Øvelserne udfordrer og stimulerer udøverens motoriske, sensoriske og logiske formåen.

Da synssansen er vores vigtigste og altdominerende sans, indgår synstræning i en del af øvelserne.

Træningen er baseret på to faktorer:

  1. Menneskets samspil med omverdenen, og hjernes opgave som et samspil mellem hjerne, krop og omverden
  2. Hjernens neurale netværk og plasticitet. At hjernen kan regenerere, at den kan udvikle sig og at vi kan træne den

Med træningen bliver hjernen udfordret i at udføre de processer, den er skabt til at udføre.

Uddannelsen i SMART Training er udviklet i samarbejde med TrainYourEyes.

Vælg SMART Training fordi træningen indeholder elementer, der kan være med til at:

  • Forbedre din koncentrationsevne
  • Forbedre din hukommelse og opmærksomhed
  • Styrke din balance og koordination
  • Styrke din indlæringsevne
  • Gøre dig bedre til at træffe beslutninger
  • Gøre dig bedre til at skabe overblik og strukturere komplekse opgaver
  • Forbedre dit samsyn så du bedre kan styre og time dine bevægelser