Skolesamarbejde er vejen frem for Frederikssund Volleyball Klub

Frederikssund Volleyball Klub hentede inspiration på DGI Volleyball's Idrætskonference - nu samarbejder de med to lokale skoler for at skabe kendskab til Kidsvolley i foreningen.

Både store og små kan lege. Her er det Frederikssund Volleyball Klub der er i gang med opvarmningen.

DGI Volleyball afholdte tilbage i november idrætskonference. Her deltog Karina Leonhard fra Frederikssund Volleyball Klub for første gang. Hun var ny i bestyrelsen og helt uvidende om, hvad klubben kunne få hjælp til. Det gik op for Karina, at DGI tilbyder meget mere end stævner.

Startskuddet for Kidsvolley

Det skulle senere hen vise sig, at Idrætskonferencen blev startskuddet for Kidsvolley i Frederikssund Volleyball Klub. Efter flere drøftelser på DGI Volleyball's Idrætskonference besluttede Karina Leonhard at få besøg af idrætskonsulenten. Idrætskonsulenten åbnede op for flere muligheder i foreningen - og kom med inspiration og opbakning til at afholde et kursus i Kidsvolley med to lokale skoler i Frederikssund.

Klar, parat, skolesamarbejdestart

Få måneder efter blev kurset afholdt, og lærer samt pædagoger blev inspireret og undervist i Kidsvolley af idrætskonsulenten.

Det var fedt at Karsten stod for det hele. Han kom med engagement og gode ideer. Han er knald dygtig.

Karina Leonhard, Frederikssund Volleyball Klub

Vil din forening også i gang?

Ta’ fat i idrætskonsulenten - Idrætskonsulenten har en bred viden om Volleyball og kan hjælpe din forening med at igangsætte nye tilbud.

Lærerne er blevet hjulpet til at kunne give eleverne boldspil på flere niveauer. Alle børn vil få succes i Kidsvolley, - og alle vil være en del af volleyball. Karina Leonhard håber, at lærerne inddrager Kidsvolley i det nye skoleår og får spillet volleyball i idræts- og bevægelsestimerne.

Skolesamarbejdet er et vigtigt område for Frederikssund Volleyball Klub. Det giver noget til klubben i sidste ende, - vi rekrutterer flere medlemmer, men også flere frivillige og så skaber det en grobund for volleyball i kommunen.